Wie zijn de pastores en wat doen ze?

In de pastorale dienst werken vrouwen en mannen, leken en één priester samen.

Een pastor is opgeleid om te kunnen omgaan met levensvragen en geloofsvragen. Hij of zij kan u bijstaan door naar u te luisteren, samen met u te zoeken naar zin, mee te leven met wat u bezighoudt.

Pastorale aanwezigheid

De pastorale dienst heeft een permanentiesysteem. Dag en nacht is een pastor bereikbaar.

Aan elke eenheid in UZ Leuven (op campus Gasthuisberg en Pellenberg) is een pastor verbonden.

De pastors zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. De pastors behoren zelf tot de katholieke traditie, maar staan open voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving. U hoeft niet katholiek te zijn om een beroep te doen op een pastor.

Ook als u op consultatie komt of behandeld wordt in de dagkliniek, kunt u een verpleegkundige vragen om een pastor te contacteren.

  Gesprek

  Ervaringen die u diep raken zijn niet altijd even gemakkelijk te delen met de mensen die dicht bij u staan. In het ziekenhuis zijn er pastors die in veiligheid en vertrouwen willen luisteren naar wat u bezighoudt. Een gesprek met een pastor kan zinnig zijn:

  • bij een ingrijpende beslissing
  • vlak voor een operatie of een behandeling
  • na een 'slecht nieuws' gesprek
  • als je opgenomen bent terwijl een geliefd iemand thuis begraven wordt
  • als het je allemaal wat teveel wordt
  • als je vragen hebt over God of je eigen geloofsbeleving
  • als de overgang naar een ander verblijf groot is
  • bij een lange revalidatie, ...

  Middaggebed, zondagsviering en communie

  Elke middag tussen 12u45 en 13u vindt er een middaggebed plaats in de kapel op campus gasthuisberg. U kan dit bijwonen indien u zelfstandig tot aan de kapel kan geraken. Indien u dit van op de kamer wil volgen is dit mogelijk via het scherm aan het bed, via het UZ-kanaal.

  Op campus Gasthuisberg wordt tijdens de week en op zondag communie gebracht bij wie dit wenst. U geeft uw wens door via de verpleegkundige of logistieke medewerker op uw afdeling of contacteer ons via de 'pastorale knop' op het scherm bij uw bed.
  Op campus Pellenberg kunt u op donderdag vanaf 10 uur communie op de kamer ontvangen. De aanvraag gebeurt ook hier via dezelfde weg.

  Op zondag wordt er communie uitgereikt tussen 10 en 12 uur op beide campussen. Als u op zondag op de kamer communie wenst te ontvangen, geeft u dat ook best door via de verpleegkundige. Of u kunt, tijdens kantooruren, zelf de pastorale dienst contacteren met intern telefoonnummer 48620.

  Op zondag bent u van harte welkom in de viering (eucharistieviering of woord- en communiedienst) in de kapel. In Gasthuisberg elke zondag om 10.45 uur. In Pellenberg elke tweede zondag van de maand om 10.30 uur. Indien u niet in staat bent om deze viering fysiek bij te wonen is het mogelijk deze via het scherm aan uw bed te volgen op het UZ-Kanaal.

  Sacramenten en rituelen

  Ook voor gebed, sacramenten of rituelen zijn pastors beschikbaar. Er zijn tal van momenten waarop een sacrament of ritueel zinvol kan zijn:

  • als uw kindje ziek is en u denkt aan een doop
  • als u een ritueel wenst dat wat onuitspreekbaar is aanwezig stelt
  • als u de ziekenzalving of ziekenzegen wilt ontvangen op uw kamer
  • als u de communie wilt ontvangen
  • als u een gesprek wilt hebben dat de weg kan openen naar vergeving of verzoening
  • als u afscheid wilt nemen van een geliefd persoon
  • Als een dierbare overleden is, kunt u hem of haar in het mortuarium gaan groeten.
   Daarbij kunt u een pastor vragen om samen afscheid te nemen, voor ondersteuning, voor een gebed of voor een afscheidsritueel.
  Laatste aanpassing: 9 januari 2023