Investeren in onderzoek: klinische studies

Om betere behandelingen en geneesmiddelen voor ziektes te vinden, meer over een ziekte te weten te komen of om bestaande behandelingen te verbeteren, zijn klinische studies broodnodig. Van alle Belgische universitaire centra voert UZ Leuven de meeste klinische studies uit.

Clinical Trial Center 

Om de aanvraag voor een studie in goede banen te leiden en om het hele proces veilig en systematisch te laten verlopen, werd het Clinical Trial Center opgericht. Elke studie wordt goedgekeurd door de commissie medische ethiek van UZ Leuven, die volledig onafhankelijk opereert. De commissie oordeelt onder andere over het wetenschappelijke nut van een studie, over de ethische aspecten ervan en over het welzijn van en de correctheid van informatie voor de patiënten die eraan deelnemen.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020