Investeren in mensen: persoonlijke ondersteuning

Sociaal werk

Zestig sociaal werkers zorgen voor ondersteuning op de hospitalisatieafdelingen, in het dagziekenhuis en bij de raadplegingen. Sociaal werkers zorgen voor persoonlijke ondersteuning bij ziekte, handicap, opname of behandeling in het ziekenhuis. Ze bieden een luisterend oor, geven informatie en concrete ondersteuning op verschillende levensgebieden. Als het nodig is, verwijzen ze naar gespecialiseerde hulp. Persoonlijke zorg, aandacht voor waardigheid en toegankelijkheid lopen als een rode draad door al de activiteiten. De dienstverlening is altijd gratis en vertrouwelijk.

Als een partner of familielid in het ziekenhuis moet overnachten, kan die gebruikmaken van het verblijf voor familie in campus Gasthuisberg of campus Pellenberg. Daar zijn op vaste tijdstippen ook vrijwilligers aanwezig voor een praatje of een luisterend oor.

Sommige ouderen kunnen niet meer thuis wonen meteen na ontslag uit het ziekenhuis of bij acute problemen in de thuissituatie. Het 'Oriëntatie en OpvolgingsTraject Thuiszorg'-project (OOTT) helpt die ouderen om de zorg thuis te organiseren en vangt mensen tijdelijk op in een OOTT-kamer. De begeleiding op maat zorgt ervoor dat iemand zolang mogelijk goed thuis kan wonen.

Pastorale zorg

Ziekte en ziekenhuisopname stemmen vaak tot nadenken: het zijn periodes waarin een patiënt de zin van het leven in vraag kan stellen. In UZ Leuven werken 12 pastors die mensen kunnen bijstaan bij existentiële of spirituele vragen door middel van een goed gesprek, een luisterend oor of een zinvol ritueel. De pastor werkt vanuit een christelijke inspiratie, met aandacht en waardering voor de spirituele en levensbeschouwelijke achtergrond van iedereen. Patiënten kunnen de klok rond naar een pastor vragen.

Interculturele bemiddeling

Zowel autochtone patiënten als patiënten van allochtone origine hebben recht op goede dienstverlening in een taal die voor hen verstaanbaar is.. UZ Leuven schakelt als het nodig is een interculturele bemiddelaar of een tolk in. Zij komen ter plaatse of helpen vanop afstand via de telefoon of een internetgesprek. Voor het tolken werkt UZ Leuven samen met externe partners die een breed aanbod van talen aanbieden, inclusief de Vlaamse gebarentaal.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020