Perforerende hoornvliestransplantatie of keratoplastie

Bij de perforerende of penetrerende hoornvliestransplantatie wordt het volledige hoornvlies van de patiënt vervangen door een donorhoornvlies.

Deze operatie is nodig indien de aandoening zich op alle lagen van het hoornvlies heeft gevestigd of wanneer het technisch niet mogelijk is om een lamellaire transplantatie uit te voeren.

Indicaties voor deze techniek zijn

  • grote littekens in het gehele hoornvlies na een infectie of een trauma
  • een niet functionerend oud transplant
  • een infectie van het hoornvlies dat met druppelbehandeling niet onder controle te krijgen is

Tijdens de operatie wordt een deel van de volledige dikte van het hoornvlies weggesneden en vervangen door een schijfje met volledige dikte van het donorhoornvlies. Het donorhoornvlies wordt vastgehecht met 16 aparte of 2 doorlopende niet-oplosbare hechtingen.

Herstel

De dag na de operatie krijgt u een controle-onderzoek om te kijken of de genezing normaal verloopt. De duur van de hospitalisatie is afhankelijk van de genezing en wordt individueel bepaald.

De hechtingen kunnen in de eerste week na de operatie het gevoel van een zandkorrel in het oog geven. Na verloop van tijd wordt dit minder hinderlijk.

Door de manuele hechttechniek ontstaat er een wisselende graad van astigmatisme. Indien het astigmatisme te uitgesproken is kan vanaf 3 maand na de operatie beslist worden sommige hechtingen te herplaatsen. In het algemeen worden de  hechtingen nooit binnen het jaar na de ingreep verwijderd. Het grootste deel van de patiënten heeft nadien alsnog contactlenzen of een bril nodig om het zicht te optimaliseren. 

Indien nodig kan deze ingreep ook gecombineerd worden met een cataractoperatie.

Laatste aanpassing: 25 april 2024