Wie doet wat in het revalidatiecentrum oogziekten

In het revalidatiecentrum werken revalidatie-oogartsen, low vision therapeuten, mobiliteitsinstructeurs, ADL-therapeuten, sociaal werkers en psychologen.

Revalidatieoogarts

De revalidatieoogarts licht de aandoening toe, stelt de behandelingsstrategieën op, begeleidt in studie- en beroepsoriëntatie en stelt de revalidatiemogelijkheden voor.

Low vision therapeut

De low vision therapeut gaat na welke problemen er zijn in de thuis-, vrije tijd-, school- en werksituatie. Hij test samen met de patiënt verschillende soorten hulpmiddelen uit en bepaalt welk type het meest geschikt is. Hij oefent het gebruik ervan met de patiënt. Hij geeft ook dactylo- en computerlessen.

Mobiliteitsinstructeur

De mobiliteitsinstructeur leert technieken aan, zodat de patiënt zich op een veilige en zelfstandige manier kan ver-plaatsen: stoklopen, leren gebruikmaken van het openbaar vervoer en routes leren volgen.

ADL-therapeut

De ADL-therapeut (therapeut voor activiteiten van het dagelijkse leven) bespreekt welke problemen de patiënt ondervindt in het dagelijkse leven en toont welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden om alledaagse taken uit te voeren. De patiënt krijgt theoretische uitleg en praktische tips. De ADL-therapeut kan ook aan huis komen om in de thuissituatie met de patiënt te oefenen.

Sociaal werker

Bij de sociaal werker kan de patiënt terecht voor een ondersteunend gesprek, advies en informatie over sociale voorzieningen en thuisbegeleiding.

Psycholoog

De psycholoog kan de patiënt in een of meerdere gesprek-ken helpen bij het verwerkingsproces van zijn gezichtsverlies.

Laatste aanpassing: 19 maart 2021