Terugbetaling consultaties revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden

Komt u in aanmerking voor de terugbetaling?

Wie komt in aanmerking?

U komt op consultatie in het revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden en brengt alle brillen en draagbare loepen mee die u gebruikt.

De revalidatiearts meet uw visus en gezichtsveld. Deze bepalen of u in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma en/of hulpmiddelen en de terugbetaling hiervan.

Doorverwezen?

Als u wordt doorverwezen door uw eigen oogarts vraag dan een verwijsbrief en een ingevuld formulier met recente medische gegevens. De dag van de consultatie brengt u dit for-mulier mee en alle brillen en draagbare loepen die u gebruikt.

Criteria voor terugbetaling

Als u voldoet aan deze RIZIV-criteria, worden de consultaties grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

Enerzijds

  • Visus ?  3/10 met het beste oog en met optimale correctie EN/OF
  • Gezichtsvelddefect waarbij meer dan de helft van de centrale 30° van het gezichtsveld aangetast is of als er een concentrische perifeer gezichtsveldvernauwing is tot minder dan 20° EN/OF
  • Volledige hemianopsie, oftalmoplegie, oculomotore apraxie of oscillopsie EN/OF
  • Gezichtsstoornis ten gevolge van een cerebrale pathologie

Anderzijds

Is er geen kans op verbetering meer.

Kosten terugbetaling

Het revalidatiecentrum is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV) en door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH).

De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds vergoed.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020