Onze doelgroep

Algemene doelgroep

Baby's, peuters en kleuters (overgang naar de lagere school) met een zorg rond ontwikkeling in één of meer van de volgende domeinen

 • Motorische ontwikkeling
 • Mentale ontwikkeling
 • Taal- en communicatieve vaardigheden
 • Gedrag en spel
 • Zelfredzaamheid
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Visuele ontwikkeling
 • Auditieve ontwikkeling

Het accent op de leeftijdsgroep tussen 0 en 4 jaar.

Specifieke doelgroepen

 • Prematuur geboren kinderen worden systematisch opgevolgd binnen de conventie voor prematuur geboren kinderen tot de overgang naar de lagere school. Download folder VVOC
 • Kinderen met een vermoeden van autismespectrumstoornis kaderend in een ruimere ontwikkelingsproblematiek tot de overgang naar de lagere school.
 • Kinderen met (een vermoeden van) cerebrale visuele inperking (CVI) tot in het secundair onderwijs. Download folder CVI
 • Kinderen met een vermoeden van motorische ontwikkelingsdyspraxie (DCD) tot de overgang naar de lagere school.
 • Kinderen met een vermoeden van motorische ontwikkelingsdyspraxie (DCD) tot de overgang naar het secundair onderwijs. Dit omvat enkel een intakegesprek, medisch en kinesitherapeutisch onderzoek en een adviesgesprek. Er zal gevraagd worden naar een recent IQ-bilan.
 • Kinderen en jongeren met epilepsie op doorverwijzing vanuit de dienst kinderneurologie.
 • Kinderen bij wie er een sterk vermoeden van een ernstig meervoudig ontwikkelingsprobleem bestaat. Indien aangewezen wordt het outreach team ingeschakeld voor een evaluatie binnen de vertrouwde omgeving van het kind.
Laatste aanpassing: 11 maart 2020