Case report indienen bij EC Onderzoek

Een case report is een gedetailleerd verslag van de diagnose, behandeling en/of follow-up van een individuele patiënt. Case reports bevatten ook enige demografische informatie over de patiënt (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, etnische afkomst).

Aangezien vele tijdschriften een EC-advies vragen voor case reports raden we aan deze in te dienen bij EC Onderzoek.

Een case report mag rechtstreeks ingediend worden bij EC (ec@uzleuven.be). EC zal een S-nummer toekennen, er hoeft geen indiening bij CTC te gebeuren.

ICF template voor een case report (nieuwe versie sinds mei 2021)

Gelieve naast het ICF (zonder naam van de patiënt) ook een korte toelichting (begeleidende brief) van de case report mee te sturen. Het ICF kan pas na indiening en goedkeuring door het EC door de patiënt worden ondertekend. Zorg ervoor dat u de naam van de patiënt niet aan EC bezorgt.

Laatste aanpassing: 24 februari 2023