Vaccinatie tegen COVID-19 van hoogrisicopatiënten tussen 12 en 15 jaar

28 juni 2021

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is reeds goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap vanaf 12 jaar op basis van recente klinische studies. De Hoge Gezondheidsraad raadt aan kinderen van 12 tot 15 jaar met complexe/ernstige onderliggende aandoeningen te vaccineren. Deze kinderen komen aan de beurt na de volwassenen.

Wie komt in aanmerking?

Kinderen van 12 tot 15 jaar met de volgende aandoeningen komen in aanmerking voor een prioritaire vaccinatie:

 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • hematologische kankers (bv. leukemie)
 • het syndroom van Down
 • transplantatie (of op de wachtlijst voor een transplantatie)
 • verstoord immuunsysteem (lijden aan immunodeficiëntie of immunosuppressiva gebruiken)
 • actieve hiv/aids
 • bepaalde zeldzame aandoeningen als die een grote impact hebben op de longen, het hart of het zenuwstelsel (zie ook de lijst van Orphanet)

Tegenindicaties, mogelijke voordelen en potentiële nadelen van het vaccineren wordt best besproken tussen uzelf, uw kind en de behandelende arts van uw kind. Informatie over vaccineren van kinderen tegen Covid-19 vind u bijvoorbeeld op het ‘WAT WAT’ platform (https://www.watwat.be/).

Registreren

De behandelende arts kan na bespreking de patiënten tussen 12 en 15 jaar met bovenstaande aandoeningen op de prioritaire vaccinatielijst zetten.

Voor ouders

Als uw kind tot een risicogroep behoort en toch niet wordt gecontacteerd, kunt u via onderstaande knop een aanvraag indienen die naar uw behandelende arts in het ziekenhuis zal worden gestuurd. Daarmee geeft u de identiteit van uw kind door, maar geen medische gegevens. U wordt dan gecontacteerd voor verdere bespreking. U kan ook uw huisarts contacteren om dit te bespreken.

De procedure zal als volgt verlopen:

 • De behandelende arts van uw kind zal u contacteren en alle relevante informatie verschaffen over COVID-19-vaccinatie van kinderen met onderliggende aandoeningen.
 • U en uw kind krijgen tijd om de informatie te verwerken en vragen te stellen.
 • Indien uw kind en uzelf instemmen met de vaccinatie, wordt dit in uw medisch dossier genoteerd en zal uw kind op de prioritaire lijst worden gezet.
 • U wordt opgeroepen door een vaccinatiecentrum voor de vaccinatie.

Voor artsen

Als arts kunt u een aanvraag indienen een patiënt te registreren op de prioritaire lijst. U moet hiervoor uw RIZIV-nummer vermelden.

Procedures voor artsen en zorgprofessionals

Gerelateerd

Meer nieuws over "Kindergeneeskunde"

100.000 baby’s gescreend in studie om risico op type 1 diabetes op te sporen

31 juli 2019
In 2015 werd het globale platform voor de preventie van auto-immune diabetes (GPPAD) opgericht. Het platform biedt infrastructuur voor studies die zuigelingen met een verhoogd genetisch risico op diabetes type 1 opsporen. Onlangs werd de honderdduizendste baby, Arthur uit Dresden, met succes gescreend.
Lees meer
Laatste aanpassing: 28 juni 2021