Oprichting crisiscel Oekraïne in UZ Leuven

2 maart 2022
De oorlog in Oekraïne zorgt voor veel bezorgdheid, ook in UZ Leuven. Ons ziekenhuis pleit voor een brede solidariteit met al wie het slachtoffer is van de militaire invasie.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke liet weten dat de overheid voorbereidingen treft voor gecoördineerde acties met de ziekenhuizen. Dat kan gaan van het leveren van medisch materiaal of geneesmiddelen tot het opvangen van slachtoffers. UZ Leuven zal solidair meewerken aan de acties en instructies die vanuit de overheid komen.

Gecoördineerde aanpak

Om de acties in UZ Leuven en in het bijzonder de bijdrage van UZ Leuven aan de opvang van oorlogsslachtoffers te coördineren, richtte UZ Leuven de crisiscel Oekraïne op, onder leiding van gedelegeerd bestuurder prof. dr. Wim Robberecht. De crisiscel staat in nauw overleg met de RUZB (Raad van universitaire ziekenhuizen België) en de EUHA (European University Hospital Alliance), om zo de initiatieven op een gecoördineerde manier te kunnen aanpakken. 

Laatste aanpassing: 9 augustus 2022