Nieuwe aanpak uitbehandelde prostaatkankerpatiënten focust op verwijderen uitzaaiingen

25 november 2022
Prostaatkankerpatiënten bij wie na verloop van tijd hormonale behandeling niet meer werkt, hebben niet veel behandelingsmogelijkheden meer. Een Leuvense studie toont aan dat het interessanter is eerst te kiezen voor het het verwijderen van uitzaaiingen van de kanker.

UZ Leuven start een fase 3-studie op na veelbelovende resultaten bij castratie-refractaire prostaatkankerpatiënten. Dat zijn patiënten bij wie na verloop van tijd hormonale behandeling niet meer werkt. Meestal krijgen ze chemotherapie of een zogenaamde tweedelijnshormoontherapie, die de gevoeligheid voor testosteron van de kankercel probeert te beïnvloeden. Die opvolgbehandeling gaat gepaard met niet te verwaarlozen bijwerkingen. Met een gemiddelde overleving van 2 tot 3 jaar zijn de vooruitzichten van patiënten in die situatie bovendien niet goed.

Een nieuwe Leuvense studie toont aan dat het interessanter is die tweedelijnsbehandeling zo lang mogelijk uit te stellen en eerst te kiezen voor het verwijderen van uitzaaiingen van de kanker, zowel via chirurgie als via stereotactische radiotherapie. De studie MEDCARE werd uitgevoerd bij patiënten die tijdens de eerste hormonale behandeling maximum 3 nieuwe kankergezwellen of uitzaaiingen kregen.

Anderhalf jaar extra

Prof. dr. Gert De Meerleer, hoofdonderzoeker: “De eerste resultaten van die nieuwe aanpak zijn veelbelovend: we konden gemiddeld 16 maanden wachten vooraleer we de patiënten een nieuwe vorm van hormoon- of chemotherapie gaven. Voor mensen die zo goed als uitbehandeld zijn, is anderhalf jaar extra, met een goede levenskwaliteit, bijzonder waardevol. Bovendien zijn twee jaar na de studie meer dan 75 procent van de patiënten nog in leven.”

De studie MEDCARE is een samenwerking van de diensten urologie en oncologie van UZ Leuven en volgde twee jaar lang 20 patiënten in een prospectieve fase 2-studie. De uitstekende resultaten van deze studie hebben geleid tot de opzet van een gerandomiseerde fase 3-studie, waarbij artsen de huidige standaardbehandeling zullen vergelijken met deze aanpak om uitzaaiingen te verwijderen. Een multidisciplinair team zal voor elke patiënten individueel bekijken welke aanpak het meest geschikt is.

 

Over castratie-refractaire prostaatkanker

Prostaatkanker, de meest voorkomende kanker bij mannen, ontstaat door cellen die zich ongecontroleerd vermenigvuldigen in het weefsel van de prostaat. De prostaatkankercellen kunnen zich later verspreiden in het lichaam en uitzaaiingen vormen. In die fase wordt vaak met hormoontherapie gewerkt, om de groei van de kanker te vertragen. Die therapie blokkeert de werking van het mannelijk hormoon testosteron. De medicijnen die daar momenteel voor worden gebruikt, androgeenreceptor-remmers, werken echter maar tijdelijk, omdat de tumoren resistent worden: patiënten worden in dat stadium castratie-refractair genoemd. Nieuwe manieren ontdekken om ook na die eerste behandeling de tumor te kunnen bestrijden, zijn dus cruciaal.

Webinar Stichting tegen kanker

De resultaten van de fase 2-studie werden voorgesteld op het webinar Focus op prostaatkanker van de Stichting tegen kanker op maandag 28 november. 

Gerelateerd

Meer nieuws over "Prostaatkanker "

Extra dosis straling verlaagt kans op terugkeer prostaatkanker

21 januari 2021
Uit een groot internationaal onderzoek blijkt dat een extra dosis straling precies op de tumor de vooruitzichten van mannen met niet-uitgezaaide prostaatkanker verbetert, zonder extra bijwerkingen. De kans dat de ziekte binnen vijf jaar terugkomt, is voor hen minder groot dan voor mannen die de ‘boost’ niet krijgen.
Lees meer
Laatste aanpassing: 2 januari 2023