Geen verhoogde zwangerschapskans met 'endometrium scratch'

1 februari 2019

Een recente internationale studie heeft aangetoond dat de zogenaamde 'endometrium scratch' bij IVF-patiënten de zwangerschapskans niet verhoogt. Professor Karen Peeraer, medeauteur van de studie en gynaecoloog in ons fertiliteitscentrum: "De studie toont duidelijk aan dat we de 'endometrium scratch' niet langer zomaar mogen voorstellen aan patiënten."

 

 

 

 

 

 

 

Vruchtbaarheidsbehandeling in LUFC: pick-up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstoring baarmoeder

"De kans op succes bij IVF blijft bescheiden: de kans op een kindje is 25 tot 30 procent per begonnen cyclus", vertelt professor Karen Peeraer. "Tot nu toe dachten we dat we de slaagkans konden vergroten met de 'endometrium scratch'. Bij die methode wordt met een dun plastic buisje (pipelle) zachtjes heen en weer bewogen langs het baarmoederslijmvlies. Het idee daarachter is dat het slijmvlies verstoord wordt en dat er een lichte ontstekingsreactie ontstaat. Die kan ervoor zorgen dat het embryo dat tijdens de IVF/ICSI-behandeling wordt geplaatst, zich beter kan innestelen.”

Conflicterende studies

Eerdere studies toonden aan dat de endometrium scratch een positief effect had op de zwangerschapskans, in het bijzonder bij patiënten met herhaald implantatiefalen. Professor Karen Peeraer plaatst daarbij een kanttekening: "Deze studies gaan helaas meestal over te kleine groepen om er definitieve conclusies uit te trekken. Een van de grotere studies toont dan weer geen effect van de scratch op de zwangerschapskans. Toch beveelt 83 procent van de Britse, Australische en Nieuw-Zeelandse fertiliteitsartsen deze ingreep nog aan."

 

 

 

Uit het onderzoek bleek dat de kans op een succesvolle zwangerschap in beide groepen even groot was. We kunnen de 'endometrium scratch' dus niet langer voorstellen aan patiënten.
Prof. dr. Karen Peeraer - gynaecoloog fertiliteitscentrum

Grote groep patiënten

Om voor eens en voor altijd duidelijkheid te bieden over de waarde van de behandeling, werd de PIP-studie opgestart. Alle vrouwen die met een IVF/ICSI behandeling beginnen, werden gevraagd om deel te nemen. Voor die grote internationale studie, die onlangs in de New England Journal of Medicine werd gepubliceerd, werden tussen juni 2014 en juni 2017 in 13 fertiliteitscentra in 5 landen 1.364 vrouwen onderzocht.

UZ Leuven nam als enige Belgisch centrum deel. Professor Karen Peeraer: "Ongeveer de helft van de vrouwen onderging een 'endometrium scratch', de andere helft fungeerde als controlegroep. In UZ Leuven volgden we 81 vrouwen op. Uit het onderzoek bleek dat de kans op een succesvolle zwangerschap in beide groepen even groot was: een kwart van de behandelingen was succesvol. Het is dus duidelijk: we kunnen de 'endometrium scratch' niet langer voorstellen aan patiënten. Verder gerandomiseerd onderzoek is echter wel nodig om na te kijken of de 'endometrium scratch' in een specifieke groep van IVF-patienten nuttig zou kunnen zijn."

 

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 16 maart 2023