Een oogje in het zeil

9 september 2022

In UZ Leuven zijn er natuurlijk bewakers die instaan voor de goede gang van zaken en veiligheid in en rond de gebouwen. Maar wist je dat ook de politie mee een oogje in het zeil houdt?

Ziekenhuisinspecteurs Bart De Jaeghere en Lieve Hoet zijn in UZ Leuven vaste aanspreekpunten voor bijvoorbeeld niet-dringende politiehulp, het melden van een diefstal of bijstand bij agressie. Zowel patiënten, bezoekers als medewerkers kunnen bij hen terecht.

Je kan hen bellen op het nummer 0497 97 24 54 of mailen naar pz.leuven.ziekenhuizen@police.belgium.eu.