Duiding bij nieuwe cijfers over zorgkwaliteit voor borstkanker

30 augustus 2023

Wie met borstkanker geconfronteerd wordt, is in goede handen in de Vlaamse ziekenhuizen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), gepubliceerd op zorgkwaliteit.be. Het gaat over patiënten die de diagnose kregen tussen 2014 en 2018. Borstkankerexperten in UZ Leuven ondersteunen transparantie, maar maken belangrijke kanttekeningen bij de cijfers en dringen aan tot voorzichtigheid bij conclusies en vergelijkingen.

Arts met cijfers, illustratie voor meting van zorgkwaliteit

Prof. dr. Hans Wildiers, medisch oncoloog: "Er zijn veel factoren, onafhankelijk van de kwaliteit van de zorg, die de overlevingscijfers van patiënten met borstkanker beïnvloeden. Dat maakt het moeilijk om statistisch betrouwbare conclusies te trekken en vergelijkingen tussen centra te maken." (Beeld: © Shutterstock)

Goede borstkankerzorg in Vlaanderen 

De cijfers brengen positief nieuws voor de 10.000 patiënten die jaarlijks de diagnose borstkanker krijgen in ons land: de zorgkwaliteit is goed en de overlevingskansen binnen vijf jaar na de diagnose zijn hoog.

Prof. dr. Hans Wildiers, medisch oncoloog en voorzitter van het multidisciplinair borstcentrum Leuven: “Met meer dan 600 nieuwe patiënten per jaar is UZ Leuven het grootste behandelcentrum voor borstkanker in Vlaanderen. Ook zijn we een van de weinige centra die significant betere cijfers voor vijfjaarsoverleving kunnen voorleggen dan het gemiddelde van alle Vlaamse ziekenhuizen. We zijn trots dat we deze mooie resultaten behalen ondanks het feit dat UZ Leuven een derdelijnscentrum is en dus vaak doorverwezen patiënten ontvangt met complexere vormen van borstkanker, waarbij de overlevingskans in theorie kleiner is.”

Kanttekeningen bij overlevingscijfers 

Toch benadrukt prof. dr. Wildiers, mede in naam van de commissie borstkankerexperten die het VIKZ adviseerde, dat er ook enkele belangrijke kanttekeningen te maken zijn bij de nieuwe gegevens. “Het is belangrijk om voorzichtig om te gaan met deze resultaten, zeker wat betreft de overlevingscijfers, want die hebben heel wat beperkingen. Ondanks correcties voor een aantal persoonlijke en tumorkenmerken, zijn er nog andere factoren, onafhankelijk van de kwaliteit van de zorg, die de overlevingskansen van een patiënt beïnvloeden. Dat maakt het moeilijk om statistisch betrouwbare conclusies te trekken en vergelijkingen tussen centra te maken.”

Zo hebben demografische verschillen tussen patiëntenpopulaties een grote impact op de overlevingskansen. Ook gaat het bij de grote meerderheid van alle nieuwe diagnoses om lokale borstkankers zonder uitzaaiingen, waarbij de overlevingskans na vijf jaar hoog is, en is een deel van de overlijdens niet rechtstreeks gelinkt aan borstkanker.

Erkenning borstkankerklinieken 

De Belgische wetgeving heeft voorwaarden voor de erkenning van borstklinieken vastgelegd. Zo moet een coördinerende erkende borstkliniek jaarlijks minstens 125 nieuwe borstkankerpatiënten opvolgen en voldoen aan bepaalde normen op het gebied van infrastructuur, multidisciplinaire omkadering en kwaliteitsopvolging.  

Prof. dr. Wildiers: “De borstkankerexperten betrokken bij dit VIKZ-rapport benadrukken het belang van de erkenning van borstcentra en het respecteren van de volumecriteria opgelegd door de overheid.”

Meer informatie

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 30 augustus 2023