Klinische studies amyotrofe laterale sclerose (ALS)

TUDCA-ALS studie

Veiligheid en effectiviteit van tauroursodeoxycholzuur (TUDCA) als additionele behandeling in patiënten die lijden aan amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Lees meer over deze studie

Biobanking voor onderzoek naar ALS

Aangezien er een schaarste is aan kennis over de ontstaansmechanismen van amyotrofische laterale sclerose (ALS), is verder onderzoek nodig. Door deel te nemen aan de biobanking, die bestaat uit het afnemen van één of enkele onderzoeksstalen, kunnen nieuwe inzichten over ALS verworven worden. Door onderzoek te verrichten op de onderzoeksstalen en de hieraan gekoppelde klinische gegevens, en door deze resultaten te vergelijken met de gegevens van gezonde personen of met patiënten met andere neurologische aandoeningen, hopen we nieuwe oorzaken te vinden, de ziektemechanismen beter te begrijpen en nieuwe diagnostische testen te ontwikkelen.

Informatie- en toestemmingsdocument Neurobiobank

Autopsie ruggenmerg en hersenen

Ook na het overlijden kunnen patiënten een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoek naar de ontstaansmechanismen van ALS, door hersenen en ruggenmerg te doneren.

COVID-19: aangepaste regeling

Vanwege het toenemende COVID-19 besmettingsrisico en verstrengde voorzorgsmaatregelen worden er geen hersen- en ruggenmergautopsie uitgevoerd, bij personen die tijdens hun levensloop een positieve COVID-19 test ondergingen.

Een autopsie is voor een universitair centrum van grote waarde voor wetenschappelijk onderzoek naar de mechanismen van neurodegeneratie. Een autopsie dient best te gebeuren binnen de 24 uur na overlijden en wordt steeds op een esthetische wijze uitgevoerd, zodat het lichaam nadien opgebaard kan worden.

Het uitvoeren van een ruggenmerg- en hersenautopsie in onderzoeksverband is kosteloos. De transportkosten van het lichaam door de begrafenisondernemer naar het mortuarium en terug, worden rechtstreeks vergoed.

Meer informatie

Als u meer informatie wenst of u bent getroffen door amyotrofische laterale sclerose en wenst deel te nemen aan dit onderzoek, kan u contact opnemen met Nikita Lamaire.

Laatste aanpassing: 7 juni 2021