Binnen de dienst neurologie wordt actief meegewerkt aan onderzoek naar multiple sclerose (MS).

Terikids

Beschrijving

Dit is een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische en placebo-gecontroleerde fase 3 studie om het effect en de veiligheid te beoordelen van teriflunomide bij kinderen met relapsing MS. De placebo-gecontroleerde fase van de studie wordt gevolgd door een open label fase, waarbij alle deelnemers het actieve product toegediend krijgen. Deze open label fase gaat in na 2 jaar, vroeger indien de patiënt een opflakkering doormaakt. Teriflunomide wordt dagelijks ingenomen ovv een pil.

Patiëntendoelgroep

Kinderen/jongeren met relapsing MS, en een EDSS van 0 tot 5.5. Dit betekent dat de patiënt nog in staat moet zijn om minstens 100 meter af te leggen zonder hulpmiddel noch rustpauze.
Om in aanmerking te komen voor deze studie moeten de patiënten 10 tot 17 jaar zijn en tijdens de voorbije twee jaar minstens twee opflakkeringen hebben gedaan, of tijdens het voorbije jaar minstens één opflakkering.

Doel

Het doel van de studie is de studie van het effect van teriflunomide op de tijd tot de volgende opflakkering, waarbij personen met het actief studieproduct worden vergeleken met personen die een neppil krijgen.

Duur

Placebo-gecontroleerde fase: maximaal 2 jaar (minder indien er een opflakkering voorkomt)

Open label fase: 2 jaar

Casting

Beschrijving

Dit is een open-label, multicentrische studie om het effect en de veiligheid te beoordelen van ocrelizumab bij patiënten die onvoldoende gereageerd hebben op een behandeling met een andere immunomodulerende medicatie. Ocrelizumab wordt via een infuus toegediend bij start van de studie, na 2 weken, en vervolgens om de 6 maanden.

Patiëntendoelgroep

Patiënten met relapsing-remitting MS, met een leeftijd tussen 18 en 55 jaar, en een EDSS van 0 tot 4. Dit betekent dat de patiënt nog in staat moet zijn om minstens 500 meter af te leggen zonder hulpmiddel noch rustpauze. Verder mogen de eerste ziektetekens niet langer geleden zijn dan 10 jaar.

Om in aanmerking te komen voor deze studie moeten de patiënten klinische (een opflakkering) of radiologische (een nieuw of aankleurend letsel) ziekte-activiteit ontwikkeld hebben op een stabiele dosis van een andere behandeling.

Doel

Het doel van de studie is de studie van het effect en de veiligheid van ocrelizumab bij patiënten die onvoldoende gereageerd hebben op een andere therapie.

Duur

De studie duurt 2 jaar, maar bij gunstige resultaten kan de behandeling nadien worden verdergezet.

Asclepios

Beschrijving

Dit is een gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel-dummy multicentrische fase 3 studie om het effect en de veiligheid te beoordelen van ofatumumab tov teriflunomide bij patiënten met relapsing MS.
Ofatumumab wordt via een onderhuidse injectie toegediend om de 4 weken. Teriflunomide is een pil die elke dag moet worden ingenomen. ‘Dubbel-dummy’ betekent dat de helft van de patiënten de echte pil krijgen, maar de nepspuitjes, en de andere helft de echte spuitjes met een neppil.

Patiëntendoelgroep

Patiënten met relapsing MS (zowel relapsing-remitting als secundair progressief, maar met aanvallen), en een EDSS van 0 tot 5.5. Dit betekent dat de patiënt nog in staat moet zijn om minstens 100 meter af te leggen zonder hulpmiddel noch rustpauze.

Om in aanmerking te komen voor deze studie moeten de patiënten 18 tot 55 jaar zijn en ofwel:
- tijdens het voorbije jaar minstens 1 opflakkering hebben gedaan, of
- tijdens de voorbije 2 jaar minstens 2 opflakkeringen hebben gedaan, of
- tijdens het voorbije jaar minstens 1 aankleurend letsel hebben gehad op MR hersenen

Doel

Het doel van de studie is aan te tonen dat ofatumumab doeltreffender is dan teriflunomide voor het verminderen van de aanvalsfrequentie.

Duur

De studieduur bedraagt 30 maanden, maar bij gunstige resultaten kan de behandeling nadien worden verdergezet.

Meer infomatie

Voor meer informatie over deze klinische studies kunt u terecht bij: