NIDCAP-trainingscentrum

De afdeling neonatologie is erkend als NIDCAP-trainingscentrum. De doelstelling is het doorgeven van kennis over het individueel aanpassen van zorg voor zieke en vroeggeboren baby’s, aangepast aan hun ontwikkelingsstadium, noden en competenties om zo een betere langetermijnuitkomst te beogen.
Voetjes vroeggeboren kindje

Opleidingen

Alle zorgverleners betrokken bij de zorg voor premature of pasgeboren baby’s zijn meer dan welkom op deze opleidingsdagen. 

In het NIDCAP-trainingscentrum geven we opleidingen op verschillende niveau’s.

 1. FINE (Family and Infant Neurodevelopmental Education) - NIVEAU 1
  2-daagse opleiding over de basisprincipes in ontwikkelingsgerichte neonatale zorg via theorie en workshops.
   
 2. FINE (Family and Infant Neurodevelopmental Education) - NIVEAU 2
  Iedere zorgverlener die een FINE 1 opleiding succesvol heeft gevolgd kan zich inschrijven voor de FINE 2 opleiding. Gedurende deze opleiding leren de cursisten over ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van de baby door middel van korte, gestructureerde oefeningen aan bed die passen in de dagelijkse praktijk. De totale cursusduur bedraagt 12 weken.
  Reflecterende verslagen en het begeleiden van het gezin zijn een belangrijk onderdeel.
   
 3. NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) - PROFESSIONAL
  Doorgedreven opleiding in ontwikkelingsondersteunende en familiegerichte zorg voor vroeggeboren baby’s met als doel de persoonlijke kennis en kunde te vergroten en binnen een afdeling ontwikkelingsgerichte zorg verder uit te bouwen.  Zorgverleners worden, over een periode van 2 jaar, opgeleid in  het leren “lezen” van het gedrag van de baby, het opstellen van ontwikkelingsdoelen en het begeleiden van de ouders daarin. De opleiding bestaat uit bedside studiedagen, observaties en zelfstudie, zelfreflectie en procesondersteuning samen met de trainer. 

Team

Director

Co-director

Trainers

Ondersteunend team

 • An Carmen, management assistant
 • Ingrid Bervoets, verpleegkundig directeur
 • Sofie Vuylsteke, kinesiste, bobath therapeute, NIDCAP-professional
 • An Eerdekens, neonatoloog, lactatiekundige

Over het trainingscentrum

In september 2021 erkende de Nidcap Federation International (NFI) de oprichting van het UZ Leuven NIDCAP-trainingscentrum.

In de voorbije decennia is het nefaste effect van stress op onrijpe hersenen en in volle ontwikkeling steeds meer duidelijk geworden. De invloed van de omgeving zoals van een intensieve neonatale afdeling en van pijnlijke of stressvolle procedures op de neurologische ontwikkeling en het gedrag van vroeggeboren baby’s of zieke pasgeborenen, is door talrijke onderzoekers aangetoond. Dit heeft geleid tot het implementeren van ontwikkelingsondersteunende zorgpraktijken binnen de hoog technologische medische zorg voor kritisch zieke pasgeborenen.

De algemene doelstelling van ontwikkelingsgerichte zorg is het verbeteren van de neurologische en sociaal-emotionele uitkomst door het minimaliseren van pijn en stress bij zorg en door het aanpassen van de zorgomgeving om zo de hersenontwikkeling in een extreem kwetsbare periode te bevorderen.

Inzichten in de literatuur leidden tot het uitschrijven van richtlijnen voor een optimale omgeving, aanpassingen in architectuur, materialen; alsook aanpassingen in de zorg, preventie en behandeling van pijn, bewaken van slaap, individueel aangepaste positionering en handling van de baby’s, aangepast voeden enz.

In het streven naar een optimale ontwikkeling voor preterm geboren baby’s is de familiale en sociale context een cruciale hoeksteen. Ouders worden dan ook maximaal ondersteund in hun rol als primaire zorgverlener voor hun baby en er wordt gestreefd naar minimale separatie waar mogelijk.

Laatste aanpassing: 7 november 2023