Wat is onderzoek en waarom is het belangrijk?

Onderzoek gebeurt om meer inzicht te krijgen in de effecten van een aandoening of behandeling op het lichaam van een pasgeborene en om de effecten van een bestaande behandeling te vergelijken met een nieuwe behandeling waarvan we sterke vermoedens hebben dat deze net iets beter of veiliger is.

Op deze manier proberen we de kansen voor te vroeg geboren of zieke pasgeboren kinderen steeds verder te verbeteren.

Is onderzoek veilig?

Er gebeurt enkel onderzoek op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen als de studie is goedgekeurd door de artsen en verpleegkundigen van de afdeling en de medisch ethische commissie van UZ Leuven.

Op deze manier zorgen we ervoor dat onderzoek alleen gebeurt als het belangrijk én veilig is.

Ben ik verplicht om mee te doen met onderzoek?

Neen, deelname aan onderzoek is vrijwillig en kan alleen plaatsvinden na uw (schriftelijke) toestemming.

Wanneer u besluit om geen toestemming te verlenen, dan zal dit op geen enkele wijze nadelige gevolgen hebben voor de behandeling en zorg van uw kind.

Kan mijn kind aan meer dan één onderzoek meedoen?

Ja, dat kan. Bij een aantal studies merkt uw kind nauwelijks of niets van het onderzoek (bv nakijken van urine).

Er wordt telkens heel nauwkeurig gekeken en overlegd of de combinatie van onderzoeken niet een te grote belasting is voor uw kind.

Wie benadert ons voor deelname aan onderzoek?

Als uw kind in aanmerking komt voor een onderzoek zal de verantwoordelijke onderzoeker u mondeling informeren over de studie en toestemming vragen. Het kan dus dat u meerdere keren benaderd wordt door verschillende onderzoekers.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen over deelname of over het verloop van een studie? Stel uw vraag gerust aan de arts of verpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020