Klinische studies neonatologie

Zowel de overlevingskansen, maar ook de kansen op een gezond leven achteraf zijn voor de te vroeg geboren en zieke pasgeboren kinderen de laatste jaren sterk verbeterd. Dit is grotendeels dankzij de vele duizenden kinderen die hebben deelgenomen aan onderzoek.

We hebben uw uw hulp nodig om de kansen voor pasgeboren kinderen in de toekomst te blijven verbeteren.

We beschrijven hier kort de lopende studies op onze afdeling waarvoor u voor of na de geboorte benaderd kunt worden.

Studies die starten kort na de geboorte

Neoprop studie

Studie bij kinderen die nood hebben aan sedatie door middel van propofol in het kader van een kortdurende intubatie.

De studie onderzoekt wat de ideale dosis propofol is om pasgeboren kinderen kortdurend te verdoven.

EEG studie

Studie bij te vroeg geboren kinderen met zwangerschapsleeftijd van minder dan 32 weken.

De studie onderzoekt de ontwikkeling van de hersenen bij te vroeg geboren kinderen door het herhaaldelijk meten van de hersenactiviteit met EEG.

Studie congenitale CMV infectie screening op Guthriekaart

Studie bij alle pasgeborenen waar een vermoeden bestaat van een congenitale CMV infectie.

De studie vergelijkt verschillende methoden voor screening naar congenitale CMV infectie: virusisolatie uit urine versus PCR op Guthriekaartje.

Cardiox studie

Studie bij zieke pasgeborenen met een aangeboren hartafwijking.

De studie onderzoekt de invloed van de aangeboren hartafwijking op de hersenontwikkeling.

HIP-trial

Studie bij te vroeg geboren kinderen (< 28 weken) met lage bloeddruk (hypotensie).

De studie onderzoekt of een afwachtende houding bij hypotensie in vergelijking met het toedienen van medicatie tegen lage bloeddruk het risico op overlijden of ernstige hersenafwijkingen verlaagt bij kinderen die extreem vroeg geboren zijn.

Studies die starten na de eerste levensweek

SToP-BPD studie

Studie bij te vroeg geboren kinderen met zwangerschapsleeftijd van minder dan 30 weken of geboortegewicht minder dan 1.250 g.

De studie onderzoekt of het toedienen van het bijnierhormoon hydrocortisone het risico op bronchopulmonale dysplasie verlaagt ten opzichte van afwachten.

Studie omtrent vancomycine meting en eiwitbinding

Studie bij kinderen die behandeld worden met het antibioticum vancomycine.

De studie onderzoekt de concentraties van vancomycine in de bloedbaan van het kind na toediening van de medicatie en de binding van vancomycine aan eiwitten in de bloedbaan.

Slokdarmmotiliteitsstudie bij te vroeg geboren kinderen

Studie bij te vroeg geboren kinderen met zwangerschapsleeftijd van minder dan 32 weken.

De studie onderzoekt de evolutie van de slokdarmmotiliteit in functie van de leeftijd bij te vroeg geboren kinderen.

Slokdarmmotiliteitsstudie bij te vroeg geboren kinderen met voedingsproblemen op de a terme leeftijd

Studie bij te vroeg geboren kinderen met neonatale problemen ter hoogte van longen, hart of hersenen die zich op de a terme leeftijd presenteren met voedingsproblemen.

De studie onderzoekt de oorzaak van slokdarmmotiliteitsproblemen bij te vroeg geboren kinderen met een onderliggend gezondheidsprobleem, gerelateerd aan de prematuriteit.

Slokdarmmotiliteitsstudie bij zieke pasgeborenen met aangeboren afwijkingen aan de slokdarm of het middenrif

Studie bij zieke pasgeboren kinderen met aangeboren afwijkingen aan de slokdarm (slokdarmatresie) of het middenrif (hernia diafragmatica).

De studie onderzoekt de oorzaak van slokdarmmotiliteitsproblemen bij zieke pasgeboren kinderen met aangeboren afwijkingen aan de slokdarm of middenrif en wil risicofactoren identificeren in de neonatale periode om op lange termijn aan preventie te kunnen doen.

REDEXAM studie

Studie bij kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken en een geboortegewicht van minder dan 1.500 g.

De studie onderzoekt of het risico op netvliesbeschadiging kan voorspeld worden door het meten van een eiwit in de urine.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020