Myectomie

Tijdens een myectomie wordt een deel van de verdikte hartspier tussen de twee hartkamers (onder de aortaklep) verwijderd. Op die manier kan het bloed opnieuw zonder problemen via de aorta rondgepompt worden.

Indicatie 

In het hart worden de linker- en rechterkamer gescheiden door een gespierde wand, die we het septum noemen. Wanneer een abnormale verdikking van het septum de uitstroom van het bloed uit het hart belemmert, is er sprake van hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HOCM). Vaak is er ook sprake van een verminderde werking van de mitralisklep. 

Als gevolg moet het hart harder werken en kunnen er symptomen optreden zoals kortademigheid bij inspanning en vermoeidheid. In het ergste geval kan dit leiden tot een plotse dood, vooral bij jonge mensen. HOCM is vaak een erfelijke ziekte, maar kan ook spontaan voorkomen bij mensen zonder familiegeschiedenis. 

Wanneer klachten ondanks een behandeling met medicatie blijven bestaan, is er een indicatie om een gedeelte van het verdikte septum te verwijderen. Dat kan eventueel via katheterisatie (alcoholisatie) of een hartoperatie. Deze operatie is een septale myectomie. Uw behandelende arts zal met u bespreken voor welke optie u in aanmerking komt.

Verloop van de operatie 

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de verdikte hartspier en de aanwezigheid van mitraliskleplijden, kan de ingreep op verschillende manieren gebeuren. 

  • Tijdens een septale myectomie wordt de borstkas geopend: ofwel via een sternotomie (openen van het borstbeen op de middellijn), ofwel via een videoscopische ingreep tussen de ribben door (Video-Assisted Thorascopic Surgery of VATS). De hartchirurg beslist welke optie het meest geschikt is voor u. 
  • De hart-longmachine neemt tijdens de ingreep de functie van het hart en de longen over, waardoor het hart kan worden stilgelegd. 
  • Het overtollige hartspierweefsel ter hoogte van het septum wordt verwijderd.
  • De hart-longmachine wordt gestopt, het hart gaat opnieuw kloppen. 

De operatie duurt gemiddeld 4 uur en gebeurt onder algemene verdoving. De operatieduur kan variëren naargelang de uitgebreidheid van de ziekte. 

Na een succesvolle operatie kan het bloed weer ongehinderd via de aorta naar de rest van het lichaam stromen. Patiënten ervaren al snel verlichting van hun symptomen. 

Meer over het verloop van uw operatie

Klik hier voor meer informatie over het verloop van een hartoperatie. 

Hoe verloopt een hartoperatie?

Afspraken

Cardiale heelkunde
Laatste aanpassing: 5 februari 2024