Trajectbegeleiding bij borstkanker

Elke borstkankerpatiënt krijgt een trajectbegeleider van het multidisciplinair borstcentrum toegewezen voor psycho-emotionele en socio-verpleegkundige begeleiding.

Wat is het doel van trajectbegeleiding?

De trajectbegeleiders van het multidisciplinair borstcentrum (MBC) bieden borstkankerpatiënten en hun naasten ondersteuning aan op psychosociaal en verpleegkundig vlak.

Deze vaste contactpersonen staan u en uw partner bij in het omgaan met de diagnose, de behandeling, praktische problemen en psycho-emotionele moeilijkheden. Het team van trajectbegeleiders bestaat uit verpleegkundigen en sociaal werkers, allen specifiek opgeleid in het zorgprogramma van het borstcentrum.

Bijstand van een trajectbegeleider is gratis. Elk gesprek sluit meestal aan bij geplande contacten of afspraken in het ziekenhuis.

Wanneer hebt u contact met uw trajectbegeleider?

De gesprekken worden ingepland afhankelijk van uw noden en behandelingsplan.

Contacteer trajectbegeleiding gerust wanneer u vragen of bezorgdheden hebt.

Voel u vrij om contact op te nemen met een verpleegkundige of sociaal werker van trajectbegeleiding MBC, afhankelijk van de vragen die u hebt.

Waarom is deze ondersteuning belangrijk?

Borstkanker en borstkankerbehandeling hebben een belangrijke invloed op uw persoonlijk, familiaal en sociaal leven. Ziek zijn brengt voor u en uw familie heel wat vragen, emoties en onzekerheid met zich mee. Het vraagt van u in mindere of in meerdere mate een aanpassing. Vaak moet u anders leren omgaan met uw beschikbare tijd, uw energie en uw financiën. Soms lukt dit, maar het is normaal dat dit soms heel wat energie en zoekwerk vergt. Als u nog thuiswonende kinderen hebt, stelt u zich misschien vragen over welke mogelijke gevolgen er voor hen zijn en over de manier waarop u hen bij de behandeling kunt betrekken. Praat wanneer u er klaar voor bent met mensen in uw omgeving (familie, vrienden, huisarts, …). Uw trajectbegeleider is mee voor u, uw partner en uw familie een aanspreekpunt. Door het beluisteren van ervaringen wordt in overleg naar een antwoord gezocht.

Bovendien kan uw trajectbegeleider u op belangrijke tijdstippen voorlichting en advies op maat geven, onder meer wanneer u voor een moeilijke behandelingskeuze staat. Dit omvat ook verpleegkundige informatie over wondzorg, prothese en herstel.

Een beter inzicht in uw ziekte/behandeling kan uw zelfredzaamheid bevorderen en uw gevoel van onmacht en angst verminderen. Indien aan de orde, ondersteunen we ook het afscheid nemen van uw vertrouwde lichaamsbeeld.

Samen met u zoekt de trajectbegeleider een oplossing voor praktische vragen zoals thuishulp, aanvraag voor hersteloord, vervoer, ziektekosten, lymfoedeem, en terugkeer naar uw werk. Zo nodig kan zij u binnen het ziekenhuis doorverwijzen, bijvoorbeeld naar een psychologe, seksuologe of kinesist, en extern doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de huisarts, mutualiteit, lotgenotencontact, OCMW, enz.

Laatste aanpassing: 12 oktober 2021