Trajectbegeleiding bij borstkanker

De trajectbegeleider is uw vast aanspreekpunt gedurende uw behandeling en biedt u ondersteuning op psychosociaal en verpleegkundig vlak, op maat van uw individuele noden.

Individuele bijstand

Borstkanker en borstkankerbehandelingen hebben een invloed op uw persoonlijk, familiaal en sociaal leven. Ziek zijn brengt voor u en uw familie heel wat vragen, emoties en onzekerheid met zich mee. Bijvoorbeeld vragen over communicatie met uw kinderen, vragen over zelfbeeld en seksualiteit, …  

De trajectbegeleiders van het multidisciplinair borstcentrum (MBC) bieden u en uw naasten persoonlijke begeleiding aan op psychosociaal en verpleegkundig vlak en helpen u en uw naasten in het omgaan met de diagnose, de behandeling, praktische problemen en psycho-emotionele moeilijkheden. 

U kunt bij hen terecht voor een vertrouwelijk gesprek en begeleiding. 

Deze bijstand van een trajectbegeleider is gratis. 

Vast aanspreekpunt

U komt met heel wat hulpverleners binnen het multidisciplinair borstcentrum in aanraking. Tijdens de verschillende fasen van de behandeling hebt u contact met verschillende artsen. De trajectbegeleider is uw vast aanspreekpunt. 

Daarnaast werken de trajectbegeleiders intens samen met andere hulpverleners binnen het multidisciplinair borstcentrum. Zo nodig verwijst uw trajectbegeleider u door naar een hulpverlener die het meest geschikt is om uw vraag aan te pakken.

Professionele ondersteuning door team

Het team van trajectbegeleiders bestaat uit verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten en sociaal werkers met een specifiek opleiding in het borstcentrum. 

Elke trajectbegeleider heeft haar eigen expertise binnen de begeleiding. 

  • Een verpleegkundige geeft u meer informatie over zorg, behandeling en herstel. 
  • Een sociaal werker helpt u met praktische regelingen (zoals ondersteuning in de thuissituatie, vervoer, ziektekosten en sociale voorzieningen) of met de terugkeer naar het werk. 

Bovendien geeft uw trajectbegeleider u op belangrijke tijdstippen voorlichting en advies op maat, onder meer wanneer u voor een moeilijke behandelingskeuze staat.

Start met kennismakingsgesprek

Bij de start van uw behandeling krijgt u een trajectbegeleider toegewezen. 

Tijden een kennismakingsgesprek:

  • Kunt u aangeven wat uw verwachtingen en noden zijn, om de gepaste ondersteuning te bieden. 
  • Krijgt u meer informatie over de werking en de persoonlijke contactgegevens van uw begeleider.

Contact trajectbegeleiding MBC

Laatste aanpassing: 15 mei 2024