Diabetes bij mucoviscidose

Door verlittekening (fibrose) van de alvleesklier kan ook de aanmaak van insuline in het gedrang komen.

Symptomen

Meestal zijn er geen of slechts vage klachten bij mucopatiënten met diabetes.

Mogelijke symptomen van diabetes bij mucoviscidose zijn:

  • Vermoeidheid
  • Onverklaarbaar vermageren
  • Algemene achteruitgang van de longen.

Als er een ernstig insulinetekort is, kunnen ook de typische symptomen van diabetes ontstaan zoals veel drinken en veel plassen. Dit is eerder zeldzaam, omdat bij mucoviscidose-gerelateerde diabetes de alvleesklier meestal nog wat insuline blijft aanmaken.

Oorzaak

Bij mucoviscidose loopt de afscheiding van verteringsenzymen door de alvleesklier fout en treedt er fibrose of verlittekening van de alvleesklier op. Door de aantasting van de alvleesklier kan ook de aanmaak van insuline in het gedrang komen.

Daarbij komt nog dat bij mucoviscidose de gevoeligheid voor insuline in de lichaamscellen verminderd is.

De combinatie van beide kan leiden tot een slechte opname van suiker in de weefsels en dus tot diabetes.

Bij mucoviscidose komt diabetes vooral voor vanaf de leeftijd van 10-12 jaar en neemt het risico toe met het ouder worden.

Diagnose

In het mucocentrum testen we ieder half jaar het HbALc (Hemoglobine Alc), een bepaling van het "geglycolyseerd hemoglobine" in het bloed. Dit is een maat van de "besuikering" van het eiwit in de rode bloedcel (hemoglobine). Hoe hoger de bloedsuikers, hoe meer suiker aan het bloed "kleeft".

Als blijkt dat het HbALc verhoogd is, volgt er verder onderzoek met een suikerbelastingstest (OGTT).

Behandeling

Als uit de resultaten van de OGTT blijkt dat er sprake is van diabetes, wordt er een beroep gedaan op het diabetescentrum.

Meer informatie

PDF
mucoviscidose en diabetes
PDF - 780.59 Kb
Laatste aanpassing: 24 januari 2020