Psychologische ondersteuning na seksueel geweld

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een plaats voor slachtoffers van seksueel geweld. Het ZSG voorziet naast medische zorg en forensisch onderzoek, ook psychologische ondersteuning.

In het Zorgcentrum na Seksueel geweld wordt psychologische zorg voorzien voor zowel het slachtoffer zelf, als voor de steunfiguren van het slachtoffer. Deze gesprekken zijn steeds gratis.

Aanmelden voor psychologische opvolging kan tot één maand na de feiten. In deze periode zal er een intakegesprek plaatsvinden, en kan er verdere opvolging worden ingepland.

Als de periode van één maand overschreden is, kan men terecht voor een éénmalig gesprek met een psycholoog, maar is er geen mogelijkheid tot verdere opvolging. Er wordt dan, indien nodig, doorverwezen naar andere instanties of psychologen.

Alle slachtoffers kunnen terecht in het ZSG, ongeacht de leeftijd.

Laatste aanpassing: 13 februari 2024