Psychologische ondersteuning bij traumatologie

De dienst traumatologie verleent zorg aan slachtoffers met verwondingen veroorzaakt door ongevallen of geweld, waarbij meestal chirurgische ingrepen moeten gebeuren.

Een ingrijpende gebeurtenis kan naast de lichamelijke letsels ook een impact hebben op psychisch vlak. Mensen kunnen last hebben van stressreacties, slaapmoeilijkheden, angst- of stemmingsklachten, moeilijkheden op vlak van (veranderd) lichaamsbeeld, veranderingen op relationeel en sociaal vlak, enz. Voor alle patiënten, zowel gehospitaliseerd als op raadpleging, kan een kennismakingsgesprek aangevraagd worden door de patiënt zelf, een naaste of een zorgverlener. Patiënten binnen het zorgprogramma polytrauma worden standaard gezien door de psycholoog voor een intakegesprek. Psychologische begeleiding is beschikbaar voor de patiënt en zijn naasten. Deze gesprekken zijn kosteloos en kunnen plaatsvinden tijdens de opname of op afspraak.

Laatste aanpassing: 13 februari 2024