Psychologische ondersteuning bij het Leuvens algologisch centrum

Het Leuvens Algologisch Centrum is het ambulant pijncentrum van UZ Leuven bedoeld voor patiënten met complexe pijnproblematieken, waarbij soms het pijnniveau of de pijn nog verminderd kan worden maar waar meestal vooral ingezet wordt op verhoging van de levenskwaliteit via biopsychosociale aanpak van de aandoening en beïnvloedende factoren.

De patiënt komt op doorverwijzing van de huisarts of specialist op raadpleging bij hulpverleners van verschillende disciplines waaronder de psycholoog. De psycholoog komt via een eerste intakegesprek tot diagnostische inschatting van mentale symptomen en van de balans draaglast/draagkracht en schat de indicatie voor het Multidisciplinair Pijn Educatie Programma en eventuele verwijzing in. Na multidisciplinair overleg en advies is het mogelijk dat de patiënt deelneemt aan modules binnen het pijnrehabilitatieluik. Via deze behandelprogramma’s trachten we de patiënt een beter inzicht te geven in de complexiteit van chronische pijn. Meestal leidt dit tot meer realistische verwachtingen ten aanzien van de pijnbehandeling en een betere acceptatie van de chronische pijnklachten en bijhorende beperkingen. De partner of belangrijke steunfiguur wordt tevens uitgenodigd voor bepaalde sessies.

Laatste aanpassing: 17 mei 2022