Psychologische ondersteuning bij chronische darmziekten

Indien u patiënt bent bij de IBD-eenheid in UZ Leuven en u kampt met psychische klachten gerelateerd aan uw chronische darmziekte, dan kunt u via de IBD-arts of verpleegkundige een beroep doen op de IBD-psycholoog.

Omwille van de grote impact die de ziekte van Crohn/Colitis Ulcerosa kunnen hebben op het dagelijks leven van de patiënt, hebben deze ziektes een grote invloed op het mentaal welzijn. Daarnaast weten we dat stress een invloed kan hebben op de verergering van symptomen. Bovendien bevatten deze ziektes een grote factor van onvoorspelbaarheid, wat soms zwaar kan wegen op het toekomstperspectief. Tenslotte brengt IBD mogelijks bepaalde uitdagende transities met zich mee, zoals operaties of het krijgen van een pouch of stoma.

U kunt via de IBD-arts of IBD-verpleegkundige een kosteloos intakegesprek aanvragen. Raadplegingen bij de psycholoog gaan door op maandagnamiddag, dinsdagvoormiddag en woensdag.

Laatste aanpassing: 26 februari 2024