Psychologische ondersteuning bij brandwonden

Een ongeval met brandwonden is vaak een zeer bedreigende gebeurtenis die je als patiënt soms bewust meemaakt.

Het verblijf daarna in het brandwondencentrum kan heel ingrijpend zijn. De dagelijkse verzorging en eventuele ingrepen vergen zowel fysiek als mentaal veel energie. Daarnaast kan het traject van de behandeling ook soms lang aanslepen. Dit kan o.a. onzekerheid en angst voor de toekomst met zich meebrengen.

Tijdens je opname word je daarom ondersteund door een psycholoog die vertrouwd is met het omgaan met deze brandwondenproblematiek. Ook als je nadien moeilijkheden ondervindt bij de aanpassing aan je veranderd uiterlijk of bij de verwerking van het ongeval zullen we je daarin begeleiden en ondersteunen.

Een kennismakingsgesprek kan aangevraagd worden door de patiënt zelf, een naaste of een zorgverlener. Uiteraard zal de directe omgeving tevens emotioneel ondersteund worden door het psychosociaal team van het brandwondencentrum.

Laatste aanpassing: 8 juni 2021