Lewy body dementie

Dementie Lewy Body (DLB)
Vorm van dementie met symptomen die doen denken aan zowel de ziekte van Alzheimer als de ziekte van Parkinson.

Afspraken

Symptomen

De meest voorkomende kenmerken van Lewy body ziekte:

 • Cognitieve klachten ten gevolge van stoornis van het geheugen, de woordvinding en de complexe aandacht. Vaak zijn de moeilijkheden erg wisselend van dag tot dag of zelfs binnen eenzelfde dag. Deze wisselingen zijn voornamelijk het gevolg van de wisselingen in volgehouden aandacht.
 • Motorische problemen, met ondermeer vertraagde bewegingen, voorovergebogen houding, soms ook beven in rust of tijdens handelingen, verminderd voetheffen, speekselvloed.
 • Spraakstoornis, met een stillere spraak en een verminderde articulatie.
 • Hallucinaties, voornamelijk van personen, insecten of ander klein gedierte, die de patiënt vaak erg gedetailleerd kan beschrijven.
 • Slaapstoornis, ondermeer met bewegen van armen en benen en hard roepen tijdens de Rapid Eye Movement slaapfase, en met stoornis van het realiteitsbesef bij het ontwaken.
 • Stoornis van het autonome zenuwstelsel, met o.m. bloeddrukval bij rechtop staan, urinaire incontinentie met frequent opstaan om te wateren, …

Risicofactoren

 • Lewy body ziekte kan optreden vanaf de leeftijd van 55 jaar.
 • Er zijn geen gekende genetische oorzaken.
 • Er is geen verband met vroegere levensstijl of leefgewoonten.

Oorzaken

Lewy body ziekte is het gevolg van een afzetting van een stof, alpha synucleine, in de zenuwcellen van de hersenschors en ook van de grijze kernen die dieper in de hersenen gelegen zijn.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Cholinesterase-inhibitoren, geneesmiddelen met bewezen gunstig effect (sommige patiënten verdragen slechts lage dosis).
 • Clonazepam (Rivotril®), geneesmiddel tegen verstoorde slaap.
 • Quetiapine en clozapine, enige antipsychotica die eventueel overwogen kunnen worden.
 • Levodopa, geneesmiddel om aantasting van gang en motoriek tegen te gaan.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 21 september 2021