Onderaanneming, rapportering en facturatie laboratoriumgeneeskunde

Onderaanneming

Vragen i.v.m. onderzoeken door laboratoriumgeneeskunde uitgevoerd in onderaanneming (pdf).

Urgente labotesten

Urgente labotesten, die permanent worden uitgevoerd (zie labogids), kunnen ook buiten de kantooruren (weekdagen van 8:00 tot 18:00 u) bezorgd worden aan laboratoriumgeneeskunde. Dit gebeurt na telefonisch contact met het lab op 016 347000 of voor bepaalde labotesten na contact met de assistent (bv. ethyleenglycol, methanol, ANCA GBM dot). Raadpleeg de labogids voor concrete afspraken per labotest.

Het enkel vermelden van “dringend” op een aanvraagformulier volstaat niet.
Vermeld steeds volgende details over de urgent uit te voeren labotesten in onderaanneming: versturend labo, labotest(en), aantal stalen en verwacht levertijdstip. Vergeet niet om steeds alle nodige administratieve gegevens o.v.v. een aanvraagformulier mee te sturen zodat we deze aanvraag correct administratief kunnen afhandelen.

Rapportering

Bekijk het volledig aanbod voor rapportage van testresultaten (pdf).

Elektronisch opvragen resultaten

Facturatie

De toegepaste RIZIV-activiteitscodes zijn opgenomen in onze LABOGIDS, evenals de prijs voor testen buiten de RIZIV-nomenclatuur.

Laatste aanpassing: 26 juli 2021