Fertiliteitsbehandeling IVF/ICSI met donor eicellen: 7de poging of > 43 jaar

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Fertiliteitsbehandeling IVF/ICSI met donor eicellen: 7de poging of > 43 jaar

  • Prestatienummer: 432714 + behandeling C 7de poging of > 43 jaar

  • Aard contact: Ambulant

  • Versie: 30 november 2023

Deze kostenraming omvat:
- Raadplegingen
- Opvolging (bloednames + echo's)
- Terugplaatsing van embryo('s)
- Eicelreceptie
In deze kostenraming wordt de medicatie voor hormonale stimulatie niet opgenomen.

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €4092 €4092
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €1050 €1050
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €5142 €5142
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €3983 €3983
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €1050 €1050
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €5033 €5033
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €0 €0
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €0 €0
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €0 €0
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020