Knieprothese

Plaatsen van een kunstgewricht dat het beschadigde deel van het kniegewricht vervangt.

Afspraken

Orthopedie

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor het plaatsen van een knieprothese als:

 • Uw kniegewricht ernstige slijtage vertoont.
 • Uw klachten en functionele beperkingen onvoldoende onder controle raken met behulp van andere maatregelen.

U heeft steeds een conservatief behandeltraject (pijnmedicatie, oefentherapie, hulpmiddelen en aanpassingen in de levensstijl) doorlopen, alvorens een totale knieprothese zal overwogen worden.

Doel

 • Pijn weg te nemen.
 • Stabiliteit van het gewricht verbeteren.
 • Zo goed mogelijke functie- en levenskwaliteit na te streven.

De beweeglijkheid van de knie zal na de ingreep verbeteren, al wordt deze mede bepaald door de mate van beweeglijkheid vóór de ingreep. Het uiteindelijke resultaat zal voor een groot deel worden bepaald door hoeveel en hoe goed u oefent na de ingreep.

Soorten knieprothese

De keuze voor een bepaalde prothese wordt samen met u besproken op de consultatie en is afhankelijk van de graad van beschadiging van de kniegewricht.

Totale knieprothese

Een totale knieprothese bestaat uit 3 of 4 componenten:

 1. Component voor het bovenbeen,
 2. Component voor het onderbeen
 3. Polyethyleen (plastic) tussenstuk
 4. Component voor de knieschijf.

Gedeeltelijke knieprothese

Bij knieartrose wordt niet altijd het volledige gewricht vervangen. Soms volstaat het om slechts een bepaald onderdeel van het gewricht te vervangen, als bijvoorbeeld alleen dat deel beschadigd en de rest nog perfect intact is. Men spreekt dan van een gedeeltelijke knieprothese.

 • Unicondylaire knieprothese (alleen het binnenste of buitenste deel van de knie wordt vervangen)
 • Patellofemorale prothese (enkel de bekleding van de knieschijf en contactgroeve wordt vervangen)

Mogelijke complicaties

De risico’s van deze operatie zijn relatief beperkt. Uw arts zal altijd vooraf de mogelijke complicaties met u bespreken.

 • Risicio op infectie
 • Specifieke individuele risico's (zenuwletsels, huidproblemen...) zijn afhankelijk van de ernst van de scheefstand of verstijving van uw kniegewricht.
 • Risico's verbonden met uw algemene gezondheidstoestand, zoals obesitas, hartklachten...

Revalidatie

Onmiddellijk na de ingreep start u met de revalidatie in het ziekenhuis. Daarna zet u deze revalidatie thuis verder onder begeleiding van een kinesitherapeut.

De initiële revalidatieperiode neemt 3 tot 4 maanden in beslag. Al is deze wel sterk variabel van persoon tot persoon. Het totale revalidatieproces, met volledig herwinnen van preoperatieve spierkracht, kan tot meer dan een jaar in beslag nemen.

Bij het plannen van uw ingreep voor een totale knieprothese, zal u een meer uitgebreide infobrochure ontvangen op de raadpleging. Deze zal ook beschikbaar zijn via de mynexuzhealth app.

Mynexuzhealth, toegang tot uw medisch dossier in het ziekenhuis

Prijs

Specialisten

Laatste aanpassing: 26 januari 2023