Knieprothese

Plaatsen van een kunstgewricht dat het beschadigde deel van het kniegewricht vervangt.

Afspraken

Orthopedie

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor het plaatsen van een knieprothese als:

 • Kniegewricht ernstige slijtage vertoont.
 • Klachten en functionele beperkingen onvoldoende onder controle raken met andere maatregelen.

Doel

 • Pijn weg te nemen.
 • Stabiliteit van het gewricht verbeteren.
 • Zo goed mogelijke functie- en levenskwaliteit na te streven.

De beweeglijkheid van het gewricht blijft ongeveer hetzelfde als voor de operatie, hoewel er soms een lichte achteruitgang is.

Hoe soepel de knie wordt na de ingreep, wordt voor een groot deel bepaald door de mate van beweeglijkheid vóór de ingreep, maar ook en vooral door hoeveel en hoe goed u oefent na de ingreep.

Soorten knieprothese

De keuze voor een bepaalde prothese wordt samen met u besproken op de consultatie en is afhankelijk van de graad van beschadiging van de kniegewricht.

Totale knieprothese

Een totale knieprothese bestaat uit 4 componenten:

 1. Component voor het bovenbeen,
 2. Component voor het onderbeen
 3. Polyethyleen (plastic) tussenstuk
 4. Component voor de knieschijf.

Gedeeltelijke knieprothese

Bij knieartrose wordt niet altijd het volledige gewricht vervangen. Soms volstaat het om slechts een bepaald onderdeel van het gewricht te vervangen, als bijvoorbeeld alleen dat deel beschadigd en de rest nog perfect intact is. Men spreekt dan van een gedeeltelijke knieprothese.

 • Unicondylaire knieprothese zijn (alleen het binnenste of buitenste deel van de knie wordt vervangen),
 • Patellofemorale prothese (enkel de bekleding van de knieschijf en contactgroeve wordt vervangen)
 • Bicompartimentele prothese (de binnenkant en het patellofemoraal gewricht worden vervangen, de buitenkant wordt ongemoeid gelaten).

Mogelijke complicaties

De risico’s van deze operatie zijn relatief beperkt. Uw arts zal altijd vooraf de mogelijke complicaties met u bespreken.

 • Risicio op infectie zoals bij elke operatie.
 • Specifieke individuele risico's (zenuwletsels, huidproblemen, ...) zijn afhankelijk van de ernst van de scheefstand of verstijving van uw kniegewricht.
 • Risico's verbonden met uw algemene gezondheidstoestand, zoals obesitas, hartklachten, ...

Brochures