Totale knieprothese

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Totale knieprothese

  • Prestatienummer: 290286

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 5

  • Versie: 30 november 2023

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €110 €110
Kamersupplementen €0 €375
Honoraria Honoraria €110 €110
Supplementen honoraria €0 €2255
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €110 €110
Medische hulpmiddelen €410 €410
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €740 €3370
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €32 €32
Kamersupplementen €0 €375
Honoraria Honoraria €35 €35
Supplementen honoraria €0 €2255
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €110 €110
Medische hulpmiddelen €410 €410
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €587 €3217
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €5000 €5000
Kamersupplementen €0 €375
Honoraria Honoraria €2445 €2445
Supplementen honoraria €0 €2255
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €265 €265
Medische hulpmiddelen €3210 €3210
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €10920 €13550
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020