Totale knieprothese

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Totale knieprothese

  • Prestatienummer: 290286

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 5

  • Versie: 9 maart 2022

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €113 €113
Kamersupplementen €0 €375
Honoraria Honoraria €70 €70
Supplementen honoraria €0 €1970
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €180 €180
Medische hulpmiddelen €540 €540
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €903 €3248
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €35 €35
Kamersupplementen €0 €375
Honoraria Honoraria €15 €15
Supplementen honoraria €0 €1970
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €180 €180
Medische hulpmiddelen €540 €540
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €770 €3115
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €4150 €4150
Kamersupplementen €0 €375
Honoraria Honoraria €2235 €2235
Supplementen honoraria €0 €1970
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €275 €275
Medische hulpmiddelen €3280 €3280
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €9940 €12285
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020