Maak een afspraak

 • Nog geen voorschrift van een arts fysische geneeskunde en revalidatie? Maak dan eerst een afspraak op E 201.
 • Hebt u al een voorschrift? Maak uw afspraak voor een eerste kinesitherapiesessie via E 200.

Wanneer

Behandelingen vinden plaats tussen 8.00 en 18.30 u

Waar

E 200 - Therapietoren campus Pellenberg

Wat

In vergelijking met de rugschoolnekschoolRevita of het reconditioneringsprogramma ligt het accent van de individuele wervelkolombehandeling veel meer het op 'stoornisniveau'. Dat wil zeggen dat er meer aandacht besteed wordt aan de functieverstoringen (disfunctie) ter hoogte van het lichaam.

Naast de wervelkolom worden ook perifere gewrichten individueel behandeld. Problemen ter hoogte van enkel-, knie-, heup-, schouder-, elleboog-, en polsgewricht zijn ook een indicatie om op ambulante revalidatie geholpen te worden.

Elke behandelingsreeks start met een anamnese (=een vraaggesprek) en een klinisch onderzoek. Hierbij wordt getracht om, aanvullend op de medische diagnose van de arts, een werkdiagnose op te stellen. We zoeken naar relevante muskuloskeletale (spier en gewricht) factoren die bijdragen tot het probleem en waarop we als kinesitherapeut invloed hebben. Dit kunnen bewegingsbeperkingen, foute bewegingspatronen, spierverzwakkingen,... zijn.

Op basis van een individueel bilan wordt een behandelingsplan opgesteld. Op onze dienst behandelen de therapeuten met technieken en oefeningen uit verschillende behandelingsconcepten. Er wordt steeds manueel gewerkt zonder apparatuur.

Frequent gebruikte concepten zijn:

 • McKenzie
 • Mulligan
 • Kinetic control
 • Kinesiotaping
 • McConnel
 • Triggerpunttherapie

Afhankelijk van de aard van het probleem, de mogelijkheden van de patiënt en de praktische haalbaarheid wordt hieruit een keuze gemaakt. Soms ligt de nadruk op een manuele behandeling (door de therapeut), soms is het aandeel van de oefentherapie groter. Een behandeling neemt 30 à 45 minuten in beslag.

Een belangrijk aspect is de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van een patiënt. Om dit te bereiken worden thuisoefeningen meegegeven. Thuisoefeningen kunnen verschillende doelen beogen. Zo zijn er

 • self-treatment oefeningen
 • stabilisatie-oefeningen
 • stretching
 • automobilisatie-oefeningen

De frequentie waaraan we u, als patiënt, behandelen en de duur van de revalidatie is afhankelijk van de klacht waarmee u komt.