Opvolging kinderdiabetesteam

Om een goed beeld te krijgen van je gezondheidstoestand, kom je om de 3 maanden langs bij het diabetesteam en moet je een aantal onderzoeken ondergaan.
Kinderen met diabetes - Jaarcontrole
Kinderen met diabetes - Controle hemoglobine A1c

Driemaandelijkse controle 

Hemoglobine A1c

Om na te gaan of je glycemie goed geregeld is, kijken we op de driemaandelijkse controle je hemoglobine A1c na. Dat is een heel belangrijke barometer voor de diabetesregeling. 

Het bloedsuiker bindt zichzelf aan je rode bloedcellen. Hoe hoger je glycemiewaarden, hoe meer suiker aan je hemoglobine (kleurstof van je rode bloedcellen) kleeft. Door de hoeveelheid gesuikerd bloedpigment te bepalen (A1c), weten we hoe hoog je gemiddelde glycemiewaarden in de voorbije 2 maanden waren. 

Het is bewezen dat bij een goede diabetesregeling, en dus bij een lage hoeveelheid hemoglobine A1c (streefdoel is < 6,5%), verwikkelingen zeldzaam zijn. We kunnen deze test doen via een druppeltje bloed van een vingerprik dat we naar het labo sturen.

Time in Range - Kinderen met diabetes

Time In Range (TIR)

De gemiddelde glycemiewaarden zeggen niet alles, daarom wordt de ‘Time in Range’ (TIR) steeds meer gebruikt. Dat betekent letterlijk 'tijd binnen bereik'. De Time in Range is de tijd per dag waarin de glycemiewaarden binnen de (vooropgestelde) streefwaarden zit. De TIR geeft ons dus een beeld van hoe sterk de glycemiewaarden al dan niet schommelen tussen te hoge of te lage waarden.

De TIR-streefwaarden zijn:

  • minstens 70% van de dag tussen 70 en 180 mg/dl,
  • minder dan 4% van de dag lager dan 70 mg/dl,
  • zo min mogelijk hoger dan 180 mg/dl.

De individuele streefwaarden worden het best in overleg met de arts vastgesteld. Die kunnen sterk persoonsgebonden zijn (afhankelijk van bijvoorbeeld risico op hypo’s, leeftijd, e.a.).

Jaarcontrole

Om een beeld te krijgen van je gezondheidstoestand, onderga je één keer per jaar enkele extra onderzoeken. We noemen dat de jaarcontrole.

Deze extra onderzoeken zijn nodig om na te gaan of je tekenen vertoont die kunnen wijzen op mogelijke complicaties. Zo kunnen we mogelijke complicaties of problemen vroegtijdig opsporen en behandelen.

Bloedafname

Minstens één keer per jaar wordt er een veneuze bloedafname gedaan. Dat is een prik in je arm (of hand) om bloed af te nemen. Er wordt dan ook nagekeken of de bloedwaarden in orde zijn en of er geen bijkomende problemen zijn.

Pijn bij kinderen

We doen er alles aan om pijn bij patiënten te voorkomen. Bij kinderen doen we extra inspanningen, om te voorkomen dat ze trauma's oplopen of chronische pijnpatiënt worden op latere leeftijd.

We gebruiken hiervoor allerlei tools op kindermaat, gaande van verdovende pleisters tot heuse virtualrealitybrillen die kinderen afleiden tijdens een pijnlijke procedure. 

Pijn bij kinderen - wat doen we eraan?

Urineonderzoek

Eén keer per jaar wordt je urine gecontroleerd op microalbumine. Hiervoor moet je je ochtendurine (van één volledige nacht) meebrengen. Wanneer je gaat slapen, plas je in het toilet. Als je ’s nachts moet opstaan om te plassen, hou je deze urine bij, samen met de urine van de ochtend. Als je ’s nachts niet moet plassen, is het dus enkel de ochtendurine die je moet bijhouden.

Door je diabetes heb je op lange termijn een hogere kans op schade aan je nieren, vooral als je diabetes slecht geregeld is. Het eerste wat daarop wijst is te veel microalbumine (eiwitten) in je urine. Als we op tijd ontdekken dat je te veel microalbumine in je urine hebt, kan daar nog wat aan gedaan worden.

Oogarts

Net zoals voor je nieren, is slecht geregelde diabetes ook slecht voor je ogen. Ook hierbij is het zo dat als beginnende schade aan je ogen tijdig ontdekt wordt, je er nog wat aan kunt doen. Daarom moet je één keer per jaar voor controle naar de oogarts. Dat mag een oogarts van je eigen keuze zijn, dus ook in de buurt waar je woont. Je vraagt dan aan je oogarts of die een verslag naar je arts in UZ Leuven opstuurt of brengt het verslag mee naar de raadpleging.

Tandarts

Vanaf de leeftijd van 3 jaar breng je minstens één keer per jaar een bezoek aan de tandarts. De tandarts moet niet alleen je tanden controleren, maar ook je tandvlees.

Gespecialiseerd team

Daarnaast krijg je jaarlijks ook een afspraak met alle leden van het diabetesteam. Het kinderdiabetesteam bestaat uit een arts, diabetesverpleegkundige, diëtiste en psychologe.

Benieuwd wie dat zijn?

Laatste aanpassing: 25 juni 2021