Conventie diabetes bij kinderen en jongeren

De afdeling kinderdiabetes maakt deel uit van de diabetesconventie voor kinderen en jongeren

Wat is een diabetesconventie

Sinds 1987 bestaat er in België een diabetesconventie. Dit is een overeenkomst tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) en verschillende centra voor diabetologie.

Het diabetesteam van zo'n centrum verbindt er zich toe aan de patiënten die opgenomen worden in deze conventie educatie te verschaffen, niet alleen over de technische aspecten van de zelfcontrole, maar ook over andere aspecten van diabetes en het voorkomen van verwikkelingen.

Patiënten die voldoen aan de voorwaarden kunnen hier ook terecht voor gratis materiaal voor zelfcontrole: een glucometer, meetstrips, een prikpen, lancetjes, en de insulinepennen.

Via een specifieke pompconventie wordt ook voorzien in een insulinepomp en het materiaal hiervoor (naalden, catheters).

Diabetesconventie voor kinderen en jongeren

In 1997 is er een "Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten" opgericht, wegens de specifieke noden van deze patiëntengroep. Het bestaan van deze conventie garandeert dat deze leeftijdsgroep de gepaste diabeteszorg krijgt met de nodige financiële tegemoetkomingen.

Sinds 1 juli 2007 is deze conventie aangepast: kinderen worden vanaf heden bij voorkeur begeleid in een "kinderdiabetescentrum" (een ziekenhuisdienst die met het RIZIV een afzonderlijke overeenkomst gesloten heeft voor de begeleiding en educatie van kinderen en adolescenten).

Om erkend te worden moet het centrum minstens 60 patiënten met diabetes begeleiden die jonger zijn dan 18 jaar. Door minimaal dit aantal op te volgen kan het multidisiplinair team voldoende expertise opbouwen in dit domein.

Ook de dienst kindergeneeskunde van UZ Leuven beschikt over een diabetescentrum.

PDF
Laatste aanpassing: 5 augustus 2020