Conventie diabetes bij kinderen en jongeren

De afdeling kinderdiabetes maakt deel uit van de diabetesconventie voor kinderen en jongeren

Wat is een diabetesconventie

Sinds 1987 bestaat er in België een diabetesconventie. Dit is een overeenkomst tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en verschillende centra voor diabetologie.

Het diabetesteam van zo’n centrum verbindt zich er toe aan de patiënten die opgenomen worden in deze conventie verschillende zaken over diabetes aan te leren.
Naast uitleg over de technische aspecten van de zelfcontrole, worden de patiënt en zijn omgeving geïnformeerd over andere aspecten van diabetes en het voorkomen van verwikkelingen. In overleg met het diabetesteam wordt de behandelmethode gekozen die het meest geschikt is voor de patiënt.

Diabetesconventie voor kinderen en jongeren

In 1997 werd een diabetesconventie voor kinderen en adolescenten opgericht, wegens de specifieke noden van deze patiëntengroep. Het bestaan van de conventie garandeert dat deze leeftijdsgroep de gepaste diabeteszorg krijgt met de nodige financiële tegemoetkomingen.

Ook de dienst kindergeneeskunde van UZ Leuven beschikt over een diabetescentrum.

Materiaal

Als je voldoet aan de voorwaarden van de conventie, kan je in het ziekenhuis terecht voor het materiaal dat nodig is voor een goede diabetesbehandeling. Er wordt in overleg beslist welke behandelmethode voor je het kind het meest geschikt is.

In de conventie is er een beperking van materiaal vastgelegd. Zo nodig kan er extra materiaal aangekocht worden via het ziekenhuis.

Wanneer je op consultatie komt, krijg je voldoende materiaal en voorschriften mee tot aan de volgende afspraak.

Conventie opstarten

De kinderdiabetesconventie is er voor ieder kind jonger dan 18 jaar. De aanvraag om je kind te laten opnemen in een kinderdiabetesconventie wordt in orde gebracht door de diabetesverpleegkundige. De aanvraag moet om de vijf jaar vernieuwd worden.

Om in orde te blijven met je terugbetaling, moet je kind regelmatig (om de drie tot vier maanden) op consultatie komen in het ziekenhuis.

Laatste aanpassing: 1 augustus 2022