Boek 'Naar een Lichter en Gezonder Gewicht'

Herwerkte uitgave van het boek 'Lekker, Leuk en gezond' (1998). De basisprincipes blijven behouden, het boek werd echter volledig in een nieuwe vorm gegoten.
Cover boek Naar een lichter en gezonder gewicht

Visueel ondersteund eetprogramma

  • Het is in eerste instantie ontwikkeld om personen met een verstandelijke beperking een gezonde levensstijl aan te leren en hen een zekere zelfcontrole aan te reiken.
  • De ervaring leerde dat dit programma evenzeer bruikbaar is voor jonge kinderen en personen met beperkte leesvaardigheden.
  • Het boek bevat een theoretisch deel waarin de principes van een gezonde voeding worden uitgelegd en in een praktische deel worden therapiesessies uitgewerkt.
  • Er worden kinder- en jongerensessies uitgewerkt alsook ouder- begeleidersessies.
  • Bij dit boek hoort het kleurrijke stippenboek. Dit bevat het concrete materiaal om met dit eetprogramma te kunnen werken.
  • Het eetprogramma kan individueel of in groep gebruikt worden.
  • Diëtisten, leerkrachten, (ortho)pedagogen, opvoeders, psychologen en ouders kunnen dit eetprogramma gebruiken. De ondersteuning van een diëtist(e) is zeker een noodzaak.
  • Op een visuele, kleurrijke en speelse manier wordt een gezonde levensstijl en een zekere zelfcontrole bijgebracht.

Dit boek is de herwerkte uitgave van het boek Lekker, Leuk en gezond (1998). De basisprincipes blijven behouden, het boek werd echter volledig in een nieuwe vorm gegoten.

Bestellen?

"Het Stippenboek naar een lichter en gezonder gewicht” is verkrijgbaar in de handel.

Laatste aanpassing: 8 september 2023