Anesthesie tijdens zwangerschap heeft geen invloed op ontwikkeling kind

27 oktober 2022

In zeldzame gevallen moeten zwangere vrouwen een ingreep onder algemene of lokale verdoving ondergaan. Artsen in UZ Leuven onderzochten of blootstelling aan anesthesie tijdens de zwangerschap een effect heeft op de hersenontwikkeling van de baby. De resultaten zijn geruststellend: er werd geen significant verband gevonden. De studie werd gepubliceerd in het medisch vakblad Anaesthesia.

Illustratie van baby in de baarmoeder

Ongeveer 1% van alle zwangere vrouwen moet een dringende, niet-verloskundige ingreep ondergaan tijdens de zwangerschap. Een studie van UZ Leuven stelt toekomstige ouders gerust: er werd geen verband gevonden tussen blootstelling aan anesthesie en de hersenontwikkeling van het kind.

Ingrepen en anesthesie worden bij voorkeur vermeden tijdens de zwangerschap en indien mogelijk uitgesteld tot na de bevalling. Maar ongeveer 1% van alle zwangere vrouwen moet toch een dringende, niet-verloskundige ingreep ondergaan, bijvoorbeeld bij een acute blindedarmontsteking. 

Tot voor kort was het onduidelijk of blootstelling aan anesthesie tijdens de zwangerschap een invloed kan hebben op de hersenontwikkeling van het ongeboren kind. 

Studie bij meer dan 500 kinderen

Een recente studie in UZ Leuven onderzocht 129 kinderen tussen 2 en 18 jaar oud, waarvan de moeders tijdens de zwangerschap een niet-verloskundige ingreep onder algemene of lokale verdoving hadden ondergaan. Informatie over het gedrag, algemeen functioneren en het voorkomen van eventuele psychosociale problemen of leerstoornissen bij deze kinderen werd verzameld via vragenlijsten aan de ouders. Zij werden vergeleken met 453 kinderen in dezelfde leeftijdsgroep, waarvan de moeders geen anesthesie hadden gekregen tijdens de zwangerschap. 

Prof. dr. Steffen Rex, diensthoofd anesthesiologie in UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie: “We zagen in het algemeen geen klinisch relevante verschillen tussen de twee groepen: anesthesie tijdens de zwangerschap is dus niet geassocieerd met bepaalde ontwikkelingsproblemen bij kinderen. In specifieke subgroepen, bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen die een langdurige algemene verdoving kregen, waren er kleine effecten die in grootteorde vergelijkbaar waren met andere factoren zoals de leeftijd van de moeder. Onze resultaten zijn dus geruststellend voor zwangere vrouwen die een ingreep moeten ondergaan. Wel benadrukken we dat de huidige richtlijn blijft gelden: alleen in geval van dringende en levensbedreigende situaties, voeren we een ingreep uit tijdens de zwangerschap.”

We zagen geen klinisch relevante verschillen tussen de twee groepen: anesthesie tijdens de zwangerschap is dus niet geassocieerd met bepaalde ontwikkelingsproblemen bij kinderen.
Prof. dr. Steffen Rex, diensthoofd anesthesiologie

Meer informatie

In proefdieronderzoek werden vaak negatieve effecten van blootstelling aan anesthesie op de hersenontwikkeling van de foetus gevonden, maar het was onduidelijk of dat risico ook bij de mens bestaat. Ondanks beperkt wetenschappelijk bewijs, publiceerde het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap in 2016 een waarschuwing dat langdurig of herhaald gebruik van anesthesie tijdens het derde trimester van de zwangerschap voor afwijkende neurologische ontwikkeling van de baby kan zorgen.

Deze nieuwe studie onderzocht voor het eerst bij de mens of er een verband is tussen blootstelling aan moderne vormen van anesthesie tijdens de zwangerschap en het neurologisch functioneren van het kind. De bevinding dat er geen klinisch relevant verband is, kan toekomstige ouders dus geruststellen.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 21 december 2022