4 nieuwe diensthoofden

1 april 2016
Het bestuurscomité stelde in 2016 vier nieuwe diensthoofden aan.

Prof. dr. Ingele Casteels – oog­ziekten

Het bestuurs­comité stelde in zijn vergadering van 12 juli 2016 prof. dr. Ingele Casteels aan tot diensthoofd oogziekten.

Professor Casteels behaalde het diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 1987. Daarna specialiseerde zij zich in oogziekten met aansluitend in 1991-1992 een fellowship in pediatrische oftalmologie in Great Ormond Street Hospital for Children London, onder leiding van professor David Taylor.

In 1993 werd ze voltijds staflid van de dienst oogziekten UZ Leuven en in 1997 verdedigde zij haar doctoraat met als titel ‘Delayed visual maturation’. Zij bouwde pediatrische oftalmologie in UZ Leuven uit en is hoofd van het revalidatie­centrum voor slecht­zienden en blinden.

Zij is stagemeester oogziekten en visuele revalidatie. Professor Casteels is deeltijds hoogleraar aan de KU Leuven, waar zij oftalmologie doceert.

Apr. Thomas De Rijdt – ziekenhuis­apotheek

In zijn vergadering van 25 januari 2016 is het bestuurscomité overgegaan tot de aanstelling van apr. Thomas De Rijdt tot diensthoofd ziekenhuisapotheek, met ingang op 1 oktober 2016. Apotheker Thomas De Rijdt volgt prof. dr. apr. Ludo Willems op, die tot het emeritaat werd toegelaten.

Thomas De Rijdt behaalde het diploma van apotheker aan de KU Leuven in 1993. Een jaar later verkreeg hij het diploma van ziekenhuisapotheker. Daarnaast volgde hij diverse managementopleidingen, onder andere Hospital Managment (KU Leuven) en Management for Hospital Pharmacists (Vlerick management school).

De doctoraatsverhandeling van Thomas De Rijdt heeft als thema  ‘Organizational and pharmaco-economic impact of clinical pharmacy on a tertiary care university hospital’.

Thomas De Rijdt startte zijn loopbaan in UZ Leuven in 1994 en werd in 2003 adjunct-diensthoofd van de ziekenhuisapotheek. Hij bekleedt ook buiten UZ Leuven verschillende mandaten: hij is onder andere ondervoorzitter van de Belgische vereniging van ziekenhuisapothekers BVZA-ABPH, bestuurslid en PUO-coördinator van de Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers (VZA) en lid van het wetenschappelijk comité van de Europese vereniging van ziekenhuisapothekers EAHP.

Sinds 1997 is Thomas De Rijdt verbonden aan de KU Leuven, waar hij studenten van de faculteit farmacie opleidt.

Prof. dr. Daphne Hompes – oncologische heelkunde

Het bestuurscomité van UZ Leuven heeft prof. dr. Daphne Hompes aangesteld als diensthoofd oncologische heelkunde, met ingang op 1 oktober 2016. Prof. dr. Daphne Hompes volgt prof. dr. Marie-Rose Christiaens op.

Professor Daphne Hompes behaalde het diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2001. Daarna specialiseerde ze zich in de algemene heelkunde met onder andere een verblijf in Almelo (Nederland). In 2007 startte ze met een bijkomende specialisatie in de abdominale heelkunde. Ze legde ook een onderzoekstraject af als research fellow in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis (Amsterdam). De focus lag daarbij op onder andere colorectale metastases. Het onderzoek mondde in 2013 uit in een doctoraat.

Daarnaast heeft professor Hompes ook nog een managementopleiding gevolgd aan de Vlerick Business School.

Professor Hompes is sinds 2012 verbonden als oncologisch chirurg aan UZ Leuven, waar ze zich vooral toelegt op sarcoomchirurgie en kinderoncologische chirurgie.

Aan de KU Leuven is ze sinds 2014 deeltijds docent. Ze is er sinds 2015 ook programmadirecteur POC arts-specialist in opleiding.

Prof. dr. Peter Vandenberghe – hematologie

In zijn vergadering van 25 januari 2016 stelde het bestuurscomité prof. dr. Peter Vandenberghe aan tot diensthoofd hematologie. De aanstelling ging in op 1 maart 2016. Prof. dr. Peter Vandenberghe volgt prof. dr. Gregor Verhoef op.

Professor Peter Vandenberghe startte als internist-hematoloog in UZ Leuven in 1994 en was tot 2001 staflid van de dienst hematologie. Sinds 2002 was hij in het CME (centrum menselijke erfelijkheid) verantwoordelijk voor de cytogenetische en moleculaire diagnostiek van maligne aandoeningen. In 2004 was hij medeoprichter van CEMOL, het activiteitencentrum voor moleculaire diagnostiek, waarvan hij tot 2016 medecoördinator was.

Sinds oktober 2015 is hij tevens voorzitter van de Klinische Onderzoeks- en Opleidingsraad (KOOR) van UZ Leuven.

Laatste aanpassing: 21 januari 2021