Samen grenzen verleggen

Vorig jaar staken verschillende werkgroepen met mensen uit alle geledingen van het ziekenhuis de koppen bij elkaar om duidelijk te verwoorden wat de visie en de waarden van UZ Leuven zijn. Het resultaat? Een ‘charter’ dat kort en krachtig formuleert wat UZ Leuven-medewerkers dagelijks bezighoudt en bindt.

Gedragen door iedereen

De visie en waarden van UZ Leuven zeggen waar ons ziekenhuis voor wil gaan en waar het voor staat. Ze vormen het referentiekader van waaruit de strategische keuzes vertrekken en worden afgetoetst.

Het charter zegt waar medewerkers dagelijks mee bezig zijn. Het is goed dat die evidente dingen benoemd worden.

In 2019 werd een oproep gelanceerd voor enthousiaste medewerkers, die wilden meedenken om de visie en waarden van UZ Leuven vorm te geven in een nieuwe tekst.

Tijdens een reeks focusgroepen gingen een honderdtal medewerkers uit alle geledingen van het ziekenhuis samen aan de slag met een basistekst. Uit die gesprekken, reacties en aanbevelingen groeide een nieuwe versie, die door de directie en het bestuurscomité hier en daar werd bijgeschaafd en goedgekeurd. Het charter ‘Samen grenzen verleggen’ was het eindresultaat.

In de praktijk gebracht

UZ Leuven maakte in het coronajaar 2020 op het vlak van zorgverlening de grootste uitdaging mee in zijn bestaan. Het ziekenhuis werd logistiek en organisatorisch op de proef gesteld, maar bovenal vergde corona van alle medewerkers een krachttoer op het vlak van inzet, kennis en kunde. De nieuwe UZ Leuven-visie, die mooi samengebald werd in het krachtige 'Samen grenzen verleggen', werd al volop in de praktijk gebracht.

PDF
Laatste aanpassing: 16 maart 2023