Symptomen

De meest voorkomende symptomen van inclusion body myositis zijn:

 • Langzaam toenemend krachtsverlies in benen en handen
 • Zwakte bij buigen van de vingers
 • Door de knieën zakken
 • Slikmoeilijkheden
 • Gestegen CK in bloed

Risicofactoren

Inclusion body myositis is een verworven aandoening van de spieren, die enerzijds veroorzaakt wordt door een storing van het immuunsysteem en anderzijds door een afbraakproces van de spieren.

De ziekte komt meestal voor op late volwassenleeftijd (meer als 50 jaar) en is frequenter bij mannen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Kinesitherapie
 • Er is geen medicamenteuze therapie beschikbaar.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedafname met CK bepaling
 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • Stukje spier onder lokale verdoving wegnemen via een kleine insnede. Het stuk spier wordt daarna verder onderzocht.
 • Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...