Klinische studies trombotische trombocytopenische purpura (TTP)

Een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd fase III-onderzoek in meerdere centra met parallelgroepen om de werkzaamheid en veiligheid van caplacizumab bij patiënten met verworven trombotische trombocytopenische purpura te bestuderen (ALX0681-C301).

Belangrijkste criteria

  • 18 jaar of ouder
  • diagnose van TTP
  • vereist dagelijkse PE behandeling en heeft PE behandeling gekregen voor randomisatie

Praktisch

Initieel IV dosis gevolgd door dagelijks subcutane injecties voor een maximale periode van 6 maanden.

  • Experimentele arm: caplacizumab
  • Standaard arm: placebo

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Daan Dierickx

Laatste aanpassing: 24 januari 2020