Klinische studies Small lymfocytair lymfoom (SLL)

Onbehandelde patiënten

Momenteel geen actieve studies.

Behandelde patiënten

Een gerandomiseeerde, dubbelblinde, gecontroleerde, multicentrische, fase III studie met intraveneuze PI3K-remmer copanlisib in combinatie met standaard immunochemotherapie versus standaard immunochemotherapie bij patiënten met recidiverend indolent non-Hodgkinlymfoom (BAY-80-6946/17833).

Belangrijkste criteria

  • Diagnose van histologisch bevestigde CD20 positieve iNHL - small lymfocytair lymfoom met absoluut lymfocyten aantal < 5x109/L.
  • Patiënten in relaps na ten minste 1 voorgaande therapielijn, inclusief rituximab en alkylerende middelen.
  • Non-Waldenström patiënten moet ten minste 1 bi-dimensionale meetbare lesie hebben.

Praktisch

Safety run-in deel: Copanlisib met R-B of R-CHOP zal worden getest op 2 dosis levels van copanlisib.

Fase 3 deel:

  • Behandelingsgroep 1: Copanlisib + R-B of R-CHOP
  • Behandelingsgroep 2: Placebo + R-B of R-CHOP

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Laatste aanpassing: 24 januari 2020