Klinische studies marginale zone/MALT lymfoom

Onbehandelde patiënten

Momenteel geen actieve studies

Behandelde patiënten

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde, multicentrische, fase III studie met intraveneuze PI3K-remmer copanlisib in combinatie met standaard immunochemotherapie versus standaard immunochemotherapie bij patiënten met recidiverend indolent non-Hodgkinlymfoom (BAY-80-6946/17833).

Belangrijkste criteria

  • Diagnose van histologisch bevestigende CD20 positieve iNHL - marginaal zone lymfoom (splenisch, nodaal of extra-nodaal).
  • Relapsed patiënten na ten minste 1 voorgaande therapielijn, inclusief rituximab en alkylerende middelen.
  • Non-Waldenström patiënten moet ten minste 1 bi-dimensionale meetbare lesie hebben.

Praktisch

Safety run-in deel: Copanlisib met R-B of R-CHOP zal worden getest op 2 dosis levels van copanlisib.

Fase 3 deel: 

  • Behandelingsgroep 1: Copanlisib + R-B of R-CHOP
  • Behandelingsgroep 2: Placebo + R-B of R-CHOP

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Laatste aanpassing: 24 januari 2020