Klinische studies mantelcellymfoom

Onbehandelde patiënten

Een fase 3, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multicentrisch onderzoek naar Bendamustine en Rituximab (BR) alleen versus de combinatie met Acalabrutinib (ACP-196) bij proefpersonen met eerder onbehandeld mantelcellymfoom (ACE-LY-308).

Belangrijkste criteria

  • 65 jaar of ouder
  • Pathologisch bevestigde MCL
  • MCL die behandeling vereist en waarvoor niet eerder systematisch kankerbehandelingen werden ontvangen

Praktisch

  • Behandelingsgroep 1: Acalabrutinib twee keer per dag oraal toegediend plus bendamustine intraveneus op dagen 1 en 2 en rituximab intraveneus op dag 1 (cycli worden om de 28 dagen herhaald).
  • Behandelingsgroep 2: Matching placebo twee keer per dag oraal toegediend plus bendamustine intraveneus op dagen 1 en 2 en rituximab intraveneus op dag 1 (cycli worden om de 28 dagen herhaald).

Verantwoordelijke arts

Prof. Gregor Verhoef

Behandelde patiënten

Momenteel geen actieve studies.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020