Klinische studies invasieve aspergillose

Een fase 3 gerandomiseerde studie naar de werkzaamheid en veiligheid van posaconazole versus voriconazole voor de behandeling van invasieve aspergillose bij volwassenen en adolescenten (MK5592-069)

Belangrijkste criteria

  • 18 jaar of ouder
  • acute invasieve aspergillose

Praktisch

Randomisatie naar posaconazole of voriconazole

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Johan Maertens

Farmacokinetiek van posaconazole (Noxafil) als profylaxe voor invasieve fungale infecties (Pirana)

Belangrijkste criteria

  • 18 jaar of ouder
  • Patiënt krijgt ofwel myoablatief regime, non-myeloablatief regime met decitabine of gereduceerde intensiteit conditionering voor een allogene stamceltransplant, remissie inductie chemotherapie voor AML/MDS of immunosuppressieve therapie voor ernstige acute GvHD

Praktisch:

  • Behandelingsgroep A: dag 1-7: posaconazole intraveneus; dag 8-16: posaconazole oraal
  • Behandelingsgroep B: dag 1-7: posaconazole oraal; dag 8-16: posaconazole intraveneus

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Johan Maertens

Laatste aanpassing: 24 januari 2020