Klinische studies acute lymfatische leukemie (ALL)

Onbehandelde patiënten

Momenteel geen actieve studies.

Behandelde patiënten

Nieuwe benaderingen voor het definiëren van prognostische factoren in acute leukemie: studie van de immuun-micro-omgeving door gebruik te maken van immunofenotypische en genomische methodologie en van het proteomisch en interatomisch profiel van de leukemische blasten (Prognostic factors in B-lineage ALL/AML).

Praktisch

De rol van UZ Leuven beperkt zich tot het aanbrengen van beenmergmateriaal en bloedstalen van volwassen patiënten met gedocumenteerde AML of B-lineage ALL. Alle laboratoriumonderzoeken op deze stalen zullen worden uitgevoerd in het Institute Bordet Brussel (Prof. Martiat).

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Johan Maertens

Prospectief register betreffende het gebruik van Iclusig® (Ponatinib) in de klinische praktijk voor de behandeling van patiënten met chronisch myeloïde leukemie (CML) of Philadelphiachromosoom-positieve acute lymfoblastische leukemie (Ph+ALL) in België.

Belangrijkste criteria

  • 18 jaar of ouder
  • Patiënt met bevestigde diagnose van:
    • CML (chronische, versnelde of blasten fase) die dasatinib of nilotinib niet kan verdragen of er niet op reageert en die niet in aanmerking komt voor een vervolgbehandeling met imatinib of die de T315I mutatie heeft
    • PH+ ALL die niet dasatinib kan verdragen of er niet op reageert en die niet in aanmerking komt voor een vervolgbehandeling met imatinib of die de T345I mutatie heeft
  • Patiënt is gestart met de behandeling met Inclusig of zal starten met de behandeling met Inclusig tijdens het register

Praktisch

Niet van toepassing

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Timothy Devos

Een tweedelige fase 1/2 studie om de veiligheid, verdraagzaamheid, farmacokinetiek en activiteit te bepalen van K0706, een nieuwe tyrosine kinase inhibitor (TKI), in gezonde subjecten en in patiënten met Chronisch Myeloïde Leukemie (CML) of Philadelphia Chromosoom positieve Acute Lymfoblastische Leukemie (Ph+ ALL) (CLR_15_03).

Belangrijkste criteria

  • 18 jaar of ouder
  • Patiënt met diagnose van Ph+ CML –CP, Ph+ CML –AP, Ph+ CML-BP or Ph+ ALL (met tenminste 1 pathologie rapport binnen 3 maanden voor screening), die refractair of intolerant zijn voor tenminste 3 TKI’s

Praktisch

K0706 capsules oraal

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Laatste aanpassing: 24 januari 2020