Klinische studies ziekte van Waldenström

Onbehandelde patiënten

Er zijn momenteel geen actieve studies voor onbehandelde patiënten.

Behandelde patiënten

Een gerandomiseeerde, dubbelblinde, gecontroleerde, multicentrische, fase III studie met intraveneuze PI3K-remmer copanlisib in combinatie met standaard immunochemotherapie versus standaard immunochemotherapie bij patiënten met recidiverend indolent non-Hodgkinlymfoom (BAY-80-6946/17833).

Belangrijkste criteria

 • diagnose van histologisch bevestigende CD20 positieve iNHL - ziekte van Waldenström
 • relapsed patiënten na ten minste 1 voorgaande therapielijn, inclusief rituximab en alkylerende middelen

Praktisch

Safety run-in deel: Copanlisib met R-B of R-CHOP zal worden getest op 2 dosis levels van copanlisib.

Fase 3 deel:

 • Behandelingsgroep 1: Copanlisib + R-B of R-CHOP
 • Behandelingsgroep 2: Placebo + R-B of R-CHOP

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Een prospectieve fase I/II studie met de combinatie ixazomib, rituximab en dexamethasone in patiënten met relapsed ziekte van Waldenström (Hovon 124).

Belangrijkste criteria

 • diagnose van ziekte van Waldenström (lymfoplasmacytoïd lymfoom in het beenmerg met een IgM proteïne)
 • 18 jaar of ouder
 • Aanwezigheid van IgM M-protein in serum
 • meetbare ziekte ( M-protein > 10g/L)
 • symptomatische ziekte
 • minstens 1 voorgaande therapielijn

Praktisch

Inductie therapie: 8 cycli van 28 dagen met ixazomib, dexamethasone en rituximab

Onderhoudstherapie: rituximab om de 3 maanden gedurende 2 jaar

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Een retrospectieve en prospectieve observationele studie van de behandeling met Ibrutinib van chronische lymfatische leukemie en mantelcellymfoom in de dagelijkse praktijk (54179060CLL4002).

Belangrijkste criteria

 • > 18 jaar
 • Opgestart met Ibrutinib via terugbetaling (eHealth vanaf 1 aug 2015) (voldoen aan de terugbetalingscriteria)

Praktisch

Niet van toepassing

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Laatste aanpassing: 10 november 2020