Klinische studies myelofibrose

Onbehandelde patiënten

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multicentrisch fase III-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van ruxolitinib bij patiënten met vroege myelofibrose met één of meer mutaties met een hoog moleculair risico (CINC424A2353).

Belangrijkste criteria

  • Bevestigde diagnose van myelofibrose met myelofibrose van ten minste graad 1, ongeacht de status met betrekking tot JAK2-mutaties
  • Ten minste 1 mutatie in één van de 5 HMR genen (ASXL1, EZH2, SRSF2, IDH1/2)
  • Niet-palpabele milt of ? 5 cm vanaf de linker ribbenboog tot het punt waarop de milt het meest uitsteekt
  • MF-7 score ? 15
  • < 1% perifere blasten

Praktisch

Ruxolitinib of placebo oraal tweemaal per dag

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Timothy Devos

Een multicenter-, fase II-onderzoek met open onderzoeksopzet en zonder controlegroep om de werkzaamheid en de veiligheid van ruxolitinib te evalueren bij de behandeling van anemische myelofibrosepatiënten (CINC424A2411).

Belangrijkste criteria

  • Leeftijd ? 18 jaar
  • Patiënten moeten gediagnosticeerd zijn met primaire myelofibrose, volgens de in 2016 herziene Internationale Standaardcriteria (Arber et al, 2016), Post PV- myelofibrose of post- ET myelofibrose (Barosi 2008), ongeacht de JAK-2 mutatiestatus
  • Patiënten met palpabele splenomegalie die gelijk is aan of groter dan 5 cm onder de linkerribbenboog
  • Patiënten met een hemoglobinegehalte lager dan 10 g/dL en met een gedocumenteerde voorgeschiedenis van transfusies
  • Patiënten met een blastenpercentage van < 10% in het perifere bloed

Praktisch

Ruxolitinib oraal tweemaal per dag

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Timothy Devos

Behandelde patiënten

Momenteel geen actieve studies.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020