Behandelen kanker tijdens de zwangerschap

Er is geen indicatie dat het afbreken van de zwangerschap uw eigen prognose (de voorspelling van het verdere ziekteverloop) verbetert. De behandeling wordt best uitgevoerd in een gespecialiseerd centrum zoals UZ Leuven.

Behandelopties

Chirurgie

Chirurgie tijdens de zwangerschap is mogelijk gedurende alle trimesters.

Chemotherapie

Het lijkt erop dat chemotherapie veilig toegediend kan worden vanaf 14 weken zwangerschap. De placenta filtert de chemotherapie waardoor slechts een fractie hiervan de foetus bereikt.

Radiotherapie

Radiotherapie is in bepaalde omstandigheden, afhankelijk van zwangerschapsduur en ziektebeeld, mogelijk tijdens de zwangerschap. Bij het beoordelen van de mogelijkheid dienen eerst voor elk individueel geval de voor- en nadelen van de behandeling voor zowel de moeder als voor de foetus vastgesteld en afgewogen te worden. Zo radiotherapie de beste therapeutische optie is, volgt eerst nog een technische evaluatie alvorens definitief te besluiten of radiotherapie mogelijk is.

Ontwikkeling van het kind

Behandeling van kanker tijdens de zwangerschap, vermindert de noodzaak om het kind vroegtijdig geboren te laten worden en dus vroeggeboorte.

Het huidig beschikbare wetenschappelijke onderzoek wijst erop dat kinderen zich normaal ontwikkelen. Een kind wiens moeder een kankerbehandeling onderging tijdens de zwangerschap, kan men niet onderscheiden van andere kinderen.

Soorten kankers tijdens zwangerschap

Kanker tijdens de zwangerschap komt niet vaak voor, maar is ook niet zeldzaam. De meest voorkomende kankers tijdens de zwangerschap zijn borstkanker en hematologische kankers.

Diagnose van kanker tijdens zwangerschap

Tijdens de zwangerschap kunnen normale lichamelijke veranderingen (gerelateerd aan de zwangerschap) kankersymptomen verhullen. Dit vertraagt vaak het stellen van de diagnose, waardoor de kanker verder gevorderd is op het moment dat deze wordt vastgesteld.

Onderzoeken die geen gebruik maken van straling zijn aan te bevelen en stadiëringsonderzoeken die ertoe leiden dat de kankerbehandeling tijdens de zwangerschap aangepast wordt, dienen te worden uitgevoerd. In tweede instantie is een overleg in multidisciplinaire setting nodig om een optimale therapeutische handelswijze op te stellen, die zo goed mogelijk aansluit bij de behandelwijze van niet-zwangere patiënten, maar wel rekening houdt met de veiligheid voor de foetus.

Laatste aanpassing: 7 januari 2020