Graft versus host ziekte

Graft versus host ziekte treedt op als de cellen van de donor reageren tegen het lichaam van de patiënt die een allogene stamceltransplantatie heeft gekregen.

Andere benaming: Graft-versus-host disease (GVHD)

Maak afspraak

  • Bel 016 34 68 80.

Specialisten

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Corticosteroïden
  • Andere immunosuppressiva bij refractaire ziekte
  • Extracorporele fotoferese
  • Mesenchymale stamcellen
  • T-regulatoire cellen

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Klinisch onderzoek
  • Soms een biopsie of bijkomend technische onderzoeken (long functie, scanner van de longen, electromyografie...)